"an independent online kurdish website

وزیر محترم  کشورجناب آقای رحمانی فضلی  صراحت شما در بیان  مشی بی پرده‌   دولت  ” تدبیر و امێــد” !!  در کردستان آموزنده‌ ، روشنگر و منطبق با اعمال روزانه‌ سپاهیان میباشد .sediq_babayi

اینکه‌ شما در سنندج فرمودید ” بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم” و متعاقبا” در بوشهر طی مراسم مشابه‌  گفتید ” از میان خودتان یکیرا انتخاب کردیم “، گواهی کامل بر اندیشه‌ و عمل ولایت مدار شماست که‌ روزانه‌  پژواک آن در لوله‌ تفنگ پاسدارانتان بر سینه‌ مردم کرد نقش میبندد.

هر چند سران جمهوری اسلامی روزانه‌ در عرصه‌ عمل ظرف مدت زمان فرمانروایی خویش بارها این واقعیت  را که‌ در کردستان ” کسی یافت نمیشود توان اجرایی وظایف محوله‌ را طبق مشی  و رهنمود کامل آنان بانجام برساند ” ،

تاکنون کمتر کسی با  صراحت  اسلامی و واقع بینانه‌   !! شما، خطاب به‌ مستقبلین در سنندج ،  ڕای دهندگان پاک باخته‌ ، مشوقین مردم کرد در کشاندن آنان بر سر صندوقهای رای ، حتی همفکران و دلبستگان احتمالیشان در صفوف اپوزسیون مستقر در خارج از ایران بدون ، هیچگونه‌ پرده‌ پوشی چنین بیاناتی ارائه داشته‌ اند .

صد البته‌ بسیار مشکل مینماید با پذیرش واقعیات عریان در بطن گفته‌های شما و اعمال مهره‌های اجرایی سیستم ولایت فقیه‌  بصورت کشتار و بگیرو ببندهای روزانه‌ ، طیف لیبرال بورژوای تازه‌ بدوران رسیده‌ وابسته‌ به‌ عطوفت اسلامی از خواب خرگوشی خویش بیدار و کاخهای خیالی و حرص و ولع پست و مقام آرزویی خویشرا ویران و سراب  ببینند .

بنا بر این با توجه‌ به‌ عمق و محتوای فرمایشات امام گونه‌ شما ممکن است بجا و مناسب باشد کاوشی ڕوشنگرانه‌ تر در ” نبود حجت کافی در افراد بومی و فقدان توانایی اجرایی لازم برای تصدی استانداری و… درکردستان ” طبق اظهارات بسیار درست و واقع بینانه‌  جنابعالی در میان مردم بومی بجا و لازم بنماید .

بر این اساس لازم است  اشاراتی کوتاه‌ بر تفاوت “نوع شایستگی ، حجت کافی و توانایی اجرایی ” ، همچنین  “زعف ملت کرد ” در بروز توانایی خود بر مبنای انتظارات شمارا  با هم  بطور اخص و برحسب سیاست و روش اعمالی طی 34 سال گذشته‌ مرور نماییم ، بلکه‌ در دوره‌های بعدی حد اقل آندسته‌ از مشتاقان خدمت در نظام شما که‌ هنوز هم سودای خدمت گذاری به‌ همنژادان خود در سیستم جمهوری اسلامی تحت پوشش هر نام و القابی اعم از سبز و اصلاحی ، فتنه‌گرو  غیرو ذالک  در  سر دارند بیشتر به‌ کنه‌  و جوهره‌ انتظار و مطالبات شما  از آنان در مقابل ارزانی داشتن پست استانداری و وزارت پی برده‌ باشند  . هر چند شـمـا و بیشتر این افراد خود نیز نیک واقفید که‌ ‌ پوست و مقام های اداری ” نظام عدالت محوراسلامی”!؟  گرهی از مشکل کرد نگشوده‌ و بر اساس تجارب قبلی نخواهد گشود.(

عکس وزیر کشور در نماز جمعە)wezir_kshower

واما تفاوت نگرش ها در جمهوری اسلامی با دیگر جوامع:

بدلایلی قابل فهم هنوز هم در جوامع متشکله‌ای  بنام ایران بالاخص در جمهوری اسلامی تفاوتهای اساسی فکری و اعتقادی زبدگان در رابته‌ با سیستم اداری کشورهای دیگر جهان بعنوان مثال : اوکرایین، چک، سلوڤاکی ، آلمان ،اسراییل، و حتی همسایه‌ دیوار بدیوار  ترکیه‌ (در بعضی جهات)با  ایران اکنون دیگر جایی از ابهام باقی نگذاشته‌ است .

در ایران با سابقه‌ تمدنی 2500ساله‌[که‌ این رقم از مدتها پیش تاکنون ثابت و لایتغیر مانده‌ است!] ،  پذیرفتنی نیست شخصی مانند آقای ( ویتالی کلیچکوف) که‌ مشت زن قهرمانی میباشد با پشتیبانی اکثریت  رهبر جامعه‌ خویش گردد!؟

عدم درک و برداشت غلط از سوابق تاریخی و تمدن ادعایی در ایران،  البته‌ آنطور که‌ در بینش شما و هماندیشانتان حتی با وابستگیهای ظاهرا”  سیاسی متفاوت ، هویدا گشته‌ ،  توقعات بیجا را  بدانجا کشانده‌ است ،   که‌ عده‌ای انتظار داشته‌ باشند  مانند کشور” شیطان بزرگ ” حتی هنرپیشه ها هم بتوانند   رئیس جمهور مملکت شوند !؟

انتظارات بیجا احتمالا” در مناطق بومی ،  تا بدانجا رسیده‌ است که‌ حجت کافیرا    ” بغلط ” ، مدیریت  ، مدارج تحصیلی بالا ، قدرت ارزیابی و تحلیل مسائل جهانی ، بروز توان بالای دفاع از خود و منافع ملی مشترک  ،همچنین شناخت برتر از مسائل منطقه‌ خویش و … تشخیص داده‌ و از این منظر به‌ تحلیل و تفسیر فرمایشات شما نگریسته‌ شود !؟

بالاتر از آن در میان طیفی از مردم  ڕشد گستاخی چنان بالا گرفته‌  تدوین منشورحقوق شهروه‌ندی آقای رئیس جمهور” تدبیر و امید” ! راکه‌ از پدر بزرگ خود کورش بارث برده‌ است همانند آنچه‌ که‌ همکسوت قبلی  جنابعالی در این پست ،(آقای خاتمی) تحت نام ” گفگوی تمدنها” !! با مفهوم گشایش در زندگی فاجعه‌بار خویش تشخیص دهند.

چنین افراد و جمعی متاسفانه‌ هنوز توجیه‌ نگشته‌ اند که‌ در این مملکت ڕهبر باید از قدرت الهی برخوردار بوده‌ و بتواند به‌ تنهایی “توی دهن دولت بزند” و ” خود بتنهایی دولت تعیین کند” !؟

معیار شایستگی در کشوری با برخورداری از موهبت عدل اسلامی تا کنون این واقعیت را در مناطق ” بومی” ملکه‌ ذهن همگان نساخته‌ است که‌ شایستگی آن نیست (جوانی از اهالی جوانرود  یا سنندج در استانهای کرماشان و کردستان مقام اول کنکور سراسری  دامشگاههارا در ایران برای ادامه‌ تحصیل در رشته‌ دلخواه‌ کسب نماید ! بلکه‌ شایستگی این جوان زمانی مورد تایید  و قبول کشوری با سابقه‌  تمدن کهنسال  قرار خواهد گرفت که‌ وی در زمرد (بسیجیان) موئمن به‌ اجرای فرامین فرماندهان در کشتار مردم کوچه‌ و بازار ، خیابانها ، شکنجه‌ و تجاوز در زندانها و الی اخر باشد !؟

 برخورداری از حجت کافی برای استاد دانشگاه‌ شدن در ذهن بعضی از “عوامل فریب خورده‌ استعمار جهانی ”  بر این استوار است ، شخص مورد نظر باید تحصیل کرده‌ در رده‌های تحصیلات با کسب مدارج علمی و مهارت کافی در تسلط بر دانش مورد نیاز منطبق با موازین پیشرفته‌ علمی و توان انتقال آن بدانشجو  و… باشد!

 در حالیکه‌ در ایران اسلامی قبل از نیل به‌ هر رده‌ تحصیلی و علمی استاد دانشگاه‌ باید علوم و فنون ولایت مداری و اجرای منویات”امام راحل” و رعایت ابدی تسلط بلامنازع  روحانیت بر روح و جسم مردم و رضایت “امام عج” را در خود بروز داده‌ ، آمادگی کاوش فکری دانشجوی منحرف از خط امام را داشته‌ و با مشاهده‌ کمترین سوء ظن وی را در اختیار (دایره‌ حراست) ، برای ادب نمودن و بر گشت به‌ سرات مستقیم قرار دهد.

کمکاری در تفهیم ، یا شاید کج فهمی  ناشی ازحرث و ولع پست و مقام پولساز کشوری و لشکری در حکومت اسلام پناه‌ با اتکا به‌  قول و قرارهای انتخاباتی آقای روحانی  بعضی ازمهره‌های ستاد انتخاباتی وی را در کردستان چنان دچار وسوسه‌ گردانیده‌ است که‌ هنوز هم بدرستی متوجه‌ نشده‌ اند که‌ :

استاندار یا فرماندار، امام حمعه‌ و …در این نظام کسانی را در بر میگیرد بدون اما و اگر حکم سر بنیست کردن 59 جوان مهابادی را که‌ گمان رفته‌ است در کلاس درس بزبان کردی صحبت کرده‌ اند در مناسبتهای پیش امده‌ تایید و مدافع این روش و سیاستی باشند . چنین مسئولانی ! میتوانند در ادامه‌ خط مشی خود باستادی دانشگاه‌ هم ارتقاء یابند .

انگار مردم کردستان با رنجشی که‌ از فرمایشات شما از خود بروز دادند ، هنوز هم باین واقعیت کمتر توجه‌ داشته‌ باشند ‌ : استاندار واجد شرایط  مثلا” برای بلوچستان کسی است .در اذاء تلافی پاسداران کشته‌ شده‌ هنگام بر خورد  مسلحانه‌ با مخالفین داخلی ، مردم عادی زندانی شده‌ را مستحق بگلوله‌ بستن بدون هیچگونه‌ ملاحظه‌ ای بداند.

مردم باید بدانند : برای شهری چون کرماشان کسی شایسته‌ استاندار شدن میباشد هر نوع هتاکی ، فشار و اجحافی به‌ پیروان دیگر ادیان[یارسان] ، هر چند  اصیل ولی متفاوت از ولایت فقیه‌ در منطقه‌  اعم از،  بازخواست، زندانی ، شکنجه‌ ، توهین به‌ مقدسات سواب دانسته‌ و در صورت سماجت در دادخواهی آنان را از هستی ساقط و چنین اعمالی را از وظایف شرعی با اجر اخروی و دنیوی محسوب نماید.

استاندار ، امام حمعه‌ فرماندار ، شهردار ، رئیس محاکم بایستی از میان کسانی بر گزیده‌ شوند ، استعداد بالایی در نادیده‌ و ناشنیده‌ گرفتن قتل  عام  روزانه‌ مردم در خیابان، مرتع، جنگل ، مرز ،خانه‌ و هر مکانی که‌ هه‌ر جنبنده‌ای مشکوک به‌ انحراف از منویات قبله‌ قم تشخیص داده‌ شده‌ بدانند  ، اعمال ارتکابی را  بدون ریشه‌یابی در جهت مصالح عالیه‌ ولایت اسلامی برای جامعه‌ توجیه‌گرباشند.

اینان بایستی از چنان مروت و انساندوستی بالایی سیراب باشند که‌ قتل عام مردم دهها ڕوستای کردستان را در استان آزربایجان نامیده‌،  بفراموشی مرگبار تاریخی بسپارند ، تا روح امام آسوده‌ بخوابد .

وزرا، استانداران، معاونان ریاست جمهور” تدبیر و امید” و مفتخر به‌ بازسازی منشورجدید  کورش زمان  ((منشور حقوق شهروندی))! بایستی بیشتر از میان ملتی انختاب شوند از نعمت ” فره‌ الهی” ! ” هاله‌ نور”! بهرمند و در حظور نمایندگان جهان در سازمان ملل چنین هاله‌ ای دور سر آنان حلقه‌ زده‌ و چشم دشمان اسلام را کور نماید . مردم کرد یا بقول شما بومی،  توان بهره‌ مندی از هاله‌ نوررا نداشته‌ و نخواهد داشت.

وزرا و روئسای ” دولت تدبیر و امید”!! منتخب در جمهوری عدل اسلامی ! بایستی از توان بالای چپاول سروت ملی ، دروغ پردازی ، بمحاکمه‌ کشیدن مردمان غیر دزد و کرنش در برابر بیگانه‌ از توان بالای توجیه‌ رذالت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی سرامد روزگار خودباشند.

باید اذعان داشت در کردستان و در میان  افراد بومی صرفنظراز معدود ضعفهایی که‌  نمیتوان منکر ان شد و خوشبختانه‌ در تعداد اندکی نسبت به‌ کل نفوس این سرزمین گرفتارخصیصه‌ سودجویی فرصت طلبانه‌  در قبول پستهای آنچنانی بروز داده‌ شده‌ ، دیگران به‌ شهادت تاریخ چند دهه‌ اخیر حتی با احتساب انان نیز انگشت شمارند کسانی که‌ شرایط فوقا”  ذکرشده‌  دستگاه‌ مخوف شمارا پذیرفته‌ باشند.

بنابراین حضرتعالی باخیال آسوده‌ میتوانید بگفته‌ خود اتکا داشته‌ باشید که‌ در کردستان کسی را با شرایط ذکرشده‌ مورد نظرتان  نخواهید یافت.

بااحترام دوباره‌ ، بابایی – صدیق 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی