"an independent online kurdish website

زبانی امری طبیعی در زندگی است به رسمیت شناختن و ارج نهادن به این تنوع زبانی بعنوان یک اصل و نظم طبیعی در جهان است هر سیستمی اموزش زبانی ملتی را قدغن و غیر قانونی اعلام کند در نهایت ان زبان را حذف کرده است زبان مادری نخستین زبانی است وقتی نوزاد از مادر خود شیر می خورد می شنود به همین دلیل زبان مادر به خود گرفته است.elborz_kelhor14

زبان مادری زبانی است که ما در نخستین دوران زندکی فرا می گیریم و این زبان هویت ما را شکل می دهد و حامل فرهنگ ما به اینده است و در عین حال زبانیست که انسانها هویت اجتماعی و روان شناختی خود را با ان به دست می اورند و بنا به نظریه پژوهشگران کودک در رحم به زبان مادرش اشنا می شود و هنگام به دنیا امدن که گریستن اغاز میکند اگر به زبان مادرش با وی سخن گفته شود گریه را قطع کرده گوش میدهد. وقتی انسان با زبان مادری صحبت میکند بین قلب و روانش رابطه ای تنگاتنگ بر قرار می شود اموزش زبان مادری در شکل گیری شخصیت کودک نقش بسیار بزرکی دارد کودک از طریق زبان مادری بهتر می تواند اموخته های کودکی را کامل تر نماید جامعه ای که بچه ها را از زبان مادریشان محروم میکند قطعا حاکمیت ظالم واستبداد سیاسی وبی عدالتی اجتماعی مطلق بر آن جامعه حاکم است.

اگر زبان ماذری را از هر انسانی منع شود مساوی به مرگ یک ملت است. کودکانی که زبان مادریشان ممنوع شده است و زبان معلم زبان کودک نیست بتدریج اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و قادر نیست آ موخته ها را تجزیه وتحلیل قرار دهد. حکومت ایران با وجود اینکه یکی از امضا کنندگان قطعنامه روز جهانی مادری است با زیر پا گذاشتن مفاد قید شده در بخش یک از بند بیست و پنج با ممنوعیت زبان کردی در مدارس عملا سیاست اجباری خود را در جهت تحقق رویای کشوری تک زبانه را بر خلاف قوانین بین المللی ادامه می دهد.

نتایج فاجعه بار این سیاست غیر قانونی و غیر انسانی بر زندگی و فرهنگ کردها پوشیده نیست فرزندان ملت کورد به دلیل ممنوعیت زبان مادری قادر به یاد گیری زبان فارسی در حد لازم نیستند و این عمل باعث سلب توانایی انها در رابطه ضروری با دولت و موسسات سیاسی صنفی و حتی در پیشرفت اقتصادی شده است. سیاست و سیستم حکومتهای گذشته وحال ایران منجر به راسیسم عریان نهادینه شده تا بر شتاب اسیملاسیون ملیتهای غیر فارس بیافزاید.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی