"an independent online kurdish website

در رابطه‌ بردخورد انتقادی با نظرات دیگران همیشه‌ سعی داشته‌ام که‌ از کلمات‌ و جملات ناپسند و زشت خودداری نمایم، اما زمانیکه‌ نویسنده‌ای مخاطبین خویش را ساده‌ و … پندارد، لازم است جواب مناسب را بیان داشت و بدین دلیل است که‌ چنین عنوانی را برای این چند سطر انتخاب نموده‌ام.ziba_kelam_-_Kopie

نوشته‌ای تحت عنوان (سرنوشت اتحاد شوری در انتظار جمهوری اسلامی است) به‌ قلم فردی بنام (صادق زیباکلام) از طریق دوستان فیسبوکی بدستم رسید، علاقه‌ به‌ مطالعه‌ چنین نوشته‌های نداشته‌ و دارم، ولی چشمپوشی از چند سطر زیر نادرست میباشد:

 

{(زیباکلام با اشاره‌ به‌ حضور در دانشگاه‌ زاهدان گفت: حدود 80 نفر از دانشجویان آن دانشگاه‌ با لباس بلوچی و با حرارت کامل از کینه‌هایشان صحبت می کردند و هیچ ترسی نیز از حراست دانشگاه‌ نداشتند. ما نه‌تنها در عرصه‌ بین الملل هر کسی را که‌ توانستیم علیه‌ خودمان دشمن کردیم بلکه‌ در عرصه‌ داخلی نیز همین کار انجام دادیم. سرمایه‌ گذاری های ما در ونزوئلا چه‌ نتیجه‌ای داشت اگر امام الان حاضر بودند چقدر تضمین می دادید که‌ سخنان سال 57 را تکرار می کردند اگر ما فقط به‌ سخنان امام در 30 ، 40 سال گذشته‌ رجوع کنیم پس باید درب دانشگاه‌ امام صادق و تهران را گل بگیریم.).

**

آقای زیباکلام مینویسند: (حدود ۸۰ نفر از دانشجویان آن دانشگاه با لباس بلوچی و با حرارت کامل از کینه‌هایشان صحبت می‌کردند و هیچ ترسی نیز از حراست دانشگاه نداشتند.

ترس،(ترس) از (جنایتکاری و درندخویی که‌ بر جایی‌ حاکم است) سرچشمه‌ میگیرد، درنده‌ای و جنایتکاری دولت ایران آنچنان جوی را در بلوچستان و دیگر جاها ببار آورده‌ که‌ نه‌ آنچه‌ ترس وجود دارد، بلکه‌ نفس کشیدن هم با احتیاط انجام میگیرد! بهتر است به‌ چند سطر زیر بنگریم:

 

ملت بلوچ در ایران پادشاهی‌، کارنامه‌ نوشیروان عادل

 

ازیشان فراوان و اندک نماند

زن و مرد جنگی و کودک نماند

سراسر به‌ شمشیر بگذاشتند

ستم کردن کوچ بر داشتند

بشد ایمن از رنج ایشان جهان

بلوچی نماند آشکار نهان

……….

(فردوسی خان)

***

{کارنامه‌ پهلوی در بلوچستان:

 

(بلوچستان در زمان حکومت پهلوی بدترین بدتری دوران خود را پشت سر گذاشت. با یورش ارتش رضاخان در تابستان 1307 شمسی و اشغال آن دست مردم بلوچ برای حق تعین سرنوشت بطور کلی قطع شد. دوست محمدخان در بلوچستان به‌ شکل مستقل حکومت میکرد و حکومتهای قاجار و رضاشاه‌ را به‌ رسمیت نمیشناخت و از طرفی حکومتهای ملکو الطوایفی در بلوچستان را از بین برده‌ و حکومت واحد و مرکزی به‌ مرکزیت(بهره‌) تشکیل داده‌ بود. وجود بلوچستان مستقل به‌ نفع سیاستهای انگلیس که‌ در آن زمان در منطقه‌ حضور داشت و رضاشاه‌ را روی کار آورده‌ بود، نبود. با تحریک انگلیسی ها رضاشاه‌ به‌ بلوچستان لشکر کشی نمود. دوست محمدخان دستگیر شد و سر انجام او را در تهران اعدام نمودند. رژیم پهلوی با خصلت اشغالگرانه‌ خود و برای از بین بردن هر گونه‌ مقاومت و مبارزه‌ حق طلبانه‌ مردم بلوچ، نقشه‌ها و سیاستهای شومی را در بلوچستان طرح ریزی و پیاده‌ نمود که‌ در تمام دوران حکومتش ادامه‌ داشت. …….)

***

ایران جمهوری و ملت بلوچ

 

(انقلاب 22 بهمن 1357 نظام شاهنشاهی و رژیم پهلوی را به‌ خاک ابدیت سپرد. ضعف دولت مرکزی در دو ساله‌ اول انقلاب و کاهش میزان کنترل در بلوچستان و از بین رفتن نسبی ظلم و ستم و آزادی تجارت و بازرگانی در کنار مرزهای پهناور بلوچستان و فضای باز سیاسی همراه‌ با تغیر و تحول در منطقه‌ و جهشی بسوی ترقی بود. این شکوفایی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را میتوان باتمام دوران تسلط رژیم پهلوی مقایسه‌ کرد. با قدرت گرفتن جمهوری اسلامی سرکوب، کشتار و غارت مردم بلوچ با شدت بیشتری در مقایسه‌ با نظام شاهی ادامه‌ یافت که‌ این روند هنوز ادامه‌ دارد. این رژیم طرح های بسیار نابود کننده‌ و بازدارنده‌تری که‌ اصلا” قابل مقایسه‌ با رژیم پهلوی نیست، دارد. …….)

 

بولتن مباحثات – کمیته‌ موقت هماهنگی ملی بلوچستان – خارج از کشور – صفحه‌ (39) شماره‌ (4)}.

***

علاو بر مطالب فوق در رابطه‌ با بلوچستان، هر فردی که‌ روزانه‌ به‌ گزارشات ماسمدیا توجه‌ کرده‌ باشد، متوجه‌ جنایت و اعدامهای روزانه‌ دولت ایران در بلوچستان میشود، که‌ چه‌ جوی رعب و وحشتی در آنجا حاکم است. با وجود چنین وضعیت دشوار و غیره‌ انسانی جناب زیباکلام به‌ چنین مینویسند.

در بلوچستان یا دیگر نواحی مانند کردستان و آذربایجان … که‌ از جانب ایران اشغال گشته‌ و ملتهای آن تحت ستم هستند، یک فرد نظامی سادهء مانند (سرباز)، (پاسدار)، (ژاندار) ….  هم وزیر و فرمانده‌ هست، هم قاضی  و قاضی القضات و مجری اعدام و تیرباران مردم! با وجود چنین شرایط وحشتناگی آقای زیباکلام به‌‌ چنین فریبکاریهای متوسل میشوند. در اینجا به‌ نمونه‌ای از آن فریبکاری در باره‌ کردستان) بنگریم.

 

کارنامه‌ء دولت کنونی ایران که‌ جمهوری است از اولین روزهای به‌ حاکمیت رسیدن در رابطه‌ با کردستان برای هر فرد واضع است و احتیاجی به‌ توضیح نیست، ولی یکی از ده‌هاهه‌زار جنایت این دولت چنین میباشد:

در ماه‌ ما‌ی سال 2010 پنج زندانی سیاسی بنامهای (فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و مهدی اسلامیان توسط دولت ایران در زندان اوین اعدام گشتند، چهار نفر از آنها اهل کردستان بودند.

در رابطه‌ با این جنایت به‌ چند سطر زیر توجه‌ نمائید:

 

(سازمان ضد اعدام در کردستان 17 ماه‌ مای 2010

 

موضوع مورد بحث اجلاس ستاد کنترل بحران فاش شد

 

گزارش های موثق از سنندج حاکی از آن است یک تیم 17 نفره‌ از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات و وزارت کشور رژیم که‌ صبح روز پنجشنبه‌ از طریق یک پرواز اختصاصی جهت شرکت در اجلاس کنترل بحران وارد سنندج شده‌ بودند صبح روز شنبه‌، پس از ساعت ها رایزنی سنندج را بقصد تهران ترک کردند.

یک منبع معتمد در استانداری کردستان فاش کرد موقعیت کم نظیر اعتصاب سراسری مردم کردستان جنان رژیم را شوکه‌ کرده‌ است که‌ شدیدا دنبال راه‌ گریزی توده‌ پسند در این وضعیت است. به‌ گفته‌ این منبع حاضر در اجلاس، فضای حاکم بر اجلاس کاملا چند قطبی بوده‌ است به‌ گونه‌ای که‌ یک گروه‌ به‌ طور کامل در طیف مخالف اعدام قرار داشتند! گروه‌ دیگر که‌ عمدتا” ماموران قوه‌ قضاییه‌ و کارشناسان ارشد افراطی وزارت اطلاعات بودند قویا” از سیاست سرکوب نظام حمایت میکردند و دیگر گروه‌ که‌ مدرسان حوزه‌ مدیریت استراتژیک به‌ شمار می آمدند

تبعات اعدام از سوی رژیم و مقابله‌ به‌ مثل مردم کردستان را که‌ اینک به‌ یک جنبش سراسری تبدیل شده‌ است بسیار خطرناک ارزیابی میکردند. یکی از مدیران اشتراتژیک که‌ در امور مناطق کردنشین فعالیت دارد ضمن انتقاد شدید از قوه‌ قضائیه‌ گفته‌ بود معلوم نیست آقایان این قوه‌ چه‌ اصراری بر اجرای احکام اعدام دارند. هنوز آثار ویرانگر ناشی از اعدام این (5) نفر را پشت سر نگذاشته‌ایم که‌ خبر اعدام یکی دیگر از زندانیان سیاسی محکوم به‌ اعدام به‌ نام حبیب لطفی برای تاریخ 17/3/1389 به‌ دادگستری سنندج ابلاغ شده‌ است.

یکی دیگر از این کارشناسان حوزه‌ی امنیت ملی با اشاره‌ به‌ ناتوانی جمهوری اسلامی در برخورد با اینگونه‌ مقاومت سراسری و تاثیر آن بر جایگاه‌ ملی گفته‌ بود 3 دهه‌ صرف برنامه‌ ریزی برای نابودی احزاب مخالف نمودیم اما امروز کومله‌ و دمکرات از هر زمان دیگری نیرومندتر شده‌ و به‌ چنان جایگاهی رسیده‌اند به‌ عنوان آلترناتیو‌های آینده‌ پس از جمهوری اسلامی با آنها رفتار میشوند). 


ziba_kelam

مردم فریبی از آن بیشتر، دولت ایران این (5) نفر را اعدام نموده‌، جنازه‌ اعدامیان حتی به‌ وابستگان آنها مثل پدر و مادر و … تحویل نمیدهد تا خود مراسم خاکسپاری آنها انجام دهند، ولی نویسنده‌ مطلب فوق مینویسند: (اما امروز کومله‌  و دمکرات از هر زمان دیگری نیرومندتر شده‌ و به‌ چنان جایگاهی رسیده‌اند به‌ عنوان آلترناتیو‌های آینده‌ پس از جمهوری اسلامی با آنها رفتار میشوند.)

**

هر جریان سیاسی یا هر فرد عادی از نقطه‌ ضعفها و نقطه‌ قوتهای خویش آگاهی دارد، غافل بودن‌ از چنین مسئله‌ای زیان جبران ناپذیری را ببار خواهد آورد،‌ پس در باره‌ چنین مردم فریبیها باید گفت:

آقای زیباکلام (خودتی)، در یک کلام !

 

سه‌عی سه‌قزی

21/2/2014

 

این مطلب برای فرد نامبرده‌ ارسال گشته‌ است.

qayshi@yahoo.com

 

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی