"an independent online kurdish website

بعد از ظهر روز پنجشنبه ششم مارس جاری فعال عرب احوازی هادی بیت شیخ احمد توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد . kerim_dhimi

این اقدام اداره اطلاعات در ادامه دیگر اقدامات پیشگیرانه نیروهای امنیتی جهت ایجاد جو امنیتی و جلوگیری از هرگونه اعتراضات مردمی در سالیاد انتفاضه، صورت گرفته است.

 

هادی بیت شیخ احمد فرزند عوده، متولد سال ١٩٧١، کارمند بانک صادرات احواز وساکن کوی گلستان شهر احواز است.

 

یکی از بستگان فرد بازداشت شده به فعالان حقوق بشر احوازی گفته است که ” مامورین اطلاعات شبانه بدون ارائه مجوزی وارد منزل شده و باعث إیجاد رعب و وحشت در بین خانواده بیت شیخ احمد شدند”.

 

بازداشت هادی بیت شیخ احمد ( صالحی)  درپی بازداشتهای گسترده فعال اهل سنت احوازی در روزهای اخیر، صورت گرفته است. پیشتر در کوی علوي  نیروهای امنیتی با یورش به منزلی، تعدادی از جوانان عرب احوازی را در حین برگزاری جلسه آموزش قرآن و صرف و نحو عربی بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

 

هر ساله در ماه مارس و در هفته های قبل از فرارسیدن سالیاد انتفاضه در ۱۵ آوریل ۲۰۰۵، نیروهای امنیتی در اقدامی پیشگیرانه دهها فعال عرب احوازی را بازداشت کرده و برای مدتی آنها را در زندانها نگه می دارد. تکرار هر ساله این شرایط سبب شده است تا برخی جوانان عرب که سابقه بارها بازداشت شدن را دارا هستند، خود را از انظار دور سازند تا مجبور نشوند مدتی را در زندان سپری کنند.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی