"an independent online kurdish website

فقر سیاسیsehi_seqzi

دمکرات اسم فردی است که‌ بعنوان شنونده‌ در رادیو چکاوک اظهار نظر مینمایند. اسم دمکرات اسم حقیقی ایشان نیست و اسم مستعار میباشد. متاسفانه‌ اسم مستعار در جهان مرسوم است. اگر بگویم اسم مستعار چیز نادرست و زیانبخشی است، گمان نمیکنم‌ حرف بدی را زده‌ باشم. یک فرد با اسم مستعار در شهری یا در تشکیلاتی شروع به‌ فعالیت مینماید، این فرد ناشناس تمام افراد آن شهر یا آن تشکیلات را با نام حقیقی خودشان میشناسد، ولی خود این فرد برای دیگران ناشناس و ناآشنا است. چرا این فرد خود را از دیگران مخفی میکند؟ آیا تا کنون افرادی با اسم مستعار وارد جریانهای سیاسی نشده‌ و جریانهای سیاسی متحمل زیانهای جبران ناپذیری نه‌ گشته‌اند؟ جواب این سئوال برای جریانهای سیاسی مشخص است.

 

امروز در سایه‌ پیشرفت دانش، رادیوهای لولالی از حالت لوکال خارج گشته‌ و جهانی شده‌اند. همین رادیو چکاوک که‌ در ستوکهۆلم برنامه‌ پخش مینماید صدایش همزمان در کل سوید و نقاط دیگر جهان به‌ گوش شوندگان میرسد. حال این سئوال مطرح است، چرا آقای دمکرات با نام حقیقی خودشان در رادیو چکاوک اظهار نظر نکرده‌اند؟

 

دیدگاه‌ سیاسی آقای دمکرات:

ایشان بارها در همین رادیو چکاوک گفتنه‌اند جریانهای سیاسی ایرانی قدرت و توانای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را از دست داده‌اند، سرنگونی جهموری اسلامی ایران توسط جریانهای مذهبی نترس و معتقد سنی که‌ در کردستان و بلوچستان و جاهای دیگر ایران هستند، انجام میگیرد. پایان نقل قول.

 

اینکه‌ جریانهای سیاسی ایرانی نمیتوانند جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنند بر کسی پوشیده‌ نیست، جمهوری اسلامی ایران توسط مردم ایران بقدرت رسیده، همه جریانهای سیاسی را بوسیله‌ همان مردم از صحنه‌ خارج نموده است‌.

 

متاسفانه‌ آقای دمکرات آنقدر آگاهی سیاسی ندارند که‌ این مسئله‌ را درک کنند؛ اگر (جریانهای سنی) جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنند، نقش رستم تاجبخش را اجرا نمیکنند و حکومت را به‌ دیگران محول نخواهند کرد، بلکه‌ خودشان حکومت تشکیل میدهند و جمهوری اسلامی ایران را بر پایه‌ افکار سنی بنا خواهند کرد.

 

آینده‌ سیاسی و اجتماعی مردم ایران زیر لوای جمهوری اسلامی سنیگری چگونه‌ خواهد بود و چ تغیری خواهد کرد؟

 

برای جواب این سئوال به‌ کتاب توضیح المسائل آیت اللا خمینی رهبر انقلاب مردم ایران مراجعه‌ میکینم. ایشان در چاپ اول این کتاب در بخشی به ‌نام {(احکام مالی که‌ انسان آنرا پیدا میکند، در مسأله‌ 2566 چنین نوشته‌اند:

هرگاه‌ چیزی را پیدا کرده‌ نشانه‌ای دارد که‌ بواسطه‌ آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگر چه‌ بداند صاحب آن سنی یا کافر است که‌ در امان مسلمانان است، در صورتی که‌ قیمت آن چیز به‌ 6/12 نخود نقره‌ء سکه‌دار میرسد باید اعلان کند.)}.

اگر حکومت سنی مستقر گردد، این تغیر در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران بوجود میآید:

 

(اگر چه‌ بداند صاحب آن شیعه‌ یا کافر است که‌ در امان مسلمانان است، در صورتی که‌ قیمت آن چیز به‌ 6/12 نخود نقره‌ء سکه‌دار میرسد باید اعلان کند.) در {حکومت (شیعه‌گری) مردم ایران با رهبری (آیت الله‌ خمینی)} (سنی و کافر) در جوار هم هستند، در {حکومت (سنیگری) آقای دمکرات به‌ رهبری (ابوبکر بغدادی) رهبر داعش و خلیفه‌ جهان اسلام} (شیعه‌ و کافر) در جوار هم هستند. اینست تفاوت (دولت ایران) با (دولت عراق و شام). عملکرد (دولت ایران) و (دولت عراق و شام) هیچ تفاوتی ندارد و نخواهند داشت.

 

توجهء‌ دوستان را به‌ این مسله‌ جلب مینمایم: (کتاب توضیح المسائل آیت اللا خمینی) که‌ اکنون در اختیار دارم، چاپ دوم است که‌ در پائیز سال 1366 چاپ گشته‌، در این کتاب و در مسأله‌ 2566 کلمه‌ء سنی را سانسور کرده‌اند. خود بنده‌ چاپ اول آن کتاب را در سقز داشتم، دولت ایران خانه‌ام غارت نمود و سپس خود خانه‌ را از طڕیق روزنامه‌ (حیات نو) در معرض فروش قرار داد. اگر دوستانی چاپ اول این کتاب را دارند، لطف کنند، کپه‌ آن صحفه‌ که‌ مسأله‌ 2566 در آن وجود دارد در اختیارم بگذارند، ممنون خواهم شد.

 

فقر فرهنگی آقای دمکرات

ایشان در‌ روز جمعه‌ 8/8/2014 در رادیو چکاوک فرمودند: کمونیستهای ترسو و کردهای ناسیونالیست دروغگو، داعش را با این پرچمهای سیاه‌ معرفی مینمایند، این پرچمهای سیاه‌ مربوط به‌ آنها نیست. پایان نقل قول.

 

فقر فرهنگی در جملات ایشان به‌ خوبی مشخص است. مسئله‌ ترس که‌ ایشان به‌ کمونیستها نسبت میدهند.

ترس اختیاری نیست، ترس عکسالمعل درونی هر موجود زنده‌ است در برابر چیزهای خطرناک و زیانبخش. فقط مردها و موجودات زنده‌ای که‌ طبعت به‌ عقل و هوش آنها صدمه‌ رسانده‌، نمیتوانند ترس را احساس نمایند.

 

و اما کردهای دروغگو

کردهای دروغگو که‌ چهره‌ء (داعش مبارز و معصوم) آقای دمکرات را مختوش نموده‌اند.

این طرز تفکره‌ (کردهای دروغگو) که‌ جناب دمکرات بیان فرموده‌اند، افکاری است‌ در خانواده‌ و جامعه‌ای که‌ ایشان در آن رشد کرده‌ و تعلیم دیده‌اند، این افکار غیره‌ انسانی و بی ادبانه‌ در رابطه‌ با کردها منشاء تاریخی دارد و دمکراتهای زیادی را برای ملت فارس پرورش داده‌ است. این افکار و ایده‌ غیره‌ انسانی و بی ادبانه‌ در رابطه‌ با ملت کرد مربوط به‌ فردی است به‌ نام (ابولقاسم طوسی) که‌ در کتابی به‌ نام (شاهنامه‌) چنین میفرمایند:

 

کنون کرد از آن تخمه‌ دارد نژاد‌

کز آباد نیآید بدل برش یاد

بود خانهاشان سراسر پلاس

ندارند در دل ز یزدان هراس

**

به‌ امید روزی که‌ ملت فارس کل شاهنامه‌ را با دید باز مطالعه‌ نماید تا دریابد که‌ این کتاب توهین به‌ انسان و انسانیت است و دمکراتهای زیادی را در جامعه‌ فارس پرورش داده‌ است‌.

 

ماهی از سر بگندد، نی ز دۆم.

 

متاسفانه‌ اسم کسی که‌ این جمله‌ بیان داشته‌اند نمیدانم.

 

آقای دمکرات با چنین افکاری که‌ در باره‌ ملت کرد ابراز میفرمایند، چرا درد و رنج آواره‌ای را بر خود تحمیل مینمایند و در اروپا زندگی میکنند، دولت ایران به‌ چنین افرادی احتیاج وافری دارد، کوچکترین پستی را که‌ به‌ ایشان محول کنند، جانشینی (حجت اسلام صادق خاڵخاڵی) در کردستان میباشد.

 

راستی آقای دمکرات به‌ کانال تلویزنهای سوئد و نرویژ … نگاه‌ کرده‌اند که‌ در اخبار خویش افراد داعش را با پرچم سیاه‌ نشان میدهند، آیا کردهای دروغگو برنامه‌ تلویزهای فوق را تنظیم مینمایند، یا اینکه‌ ایشان با همان فرهنگ ضد کردی پرورش یافته‌اند؟

**

این مطلب را روز 11/8/2014 در رادیو چاوک قرائت نمودم.

**

 

جهت اطلاع دوستانی که‌ این چند سطر مطالعه‌ مینمایند و مسولین سایتهای که‌ من یاری میدهند، پیرامون همان شعر (ابولقاسم طوسی) در رابطه‌ با (کردها) کتابی را به‌ کردی در(224) صحفه‌ به‌ نام:

 

{فیرده‌وسی و (کورد و بلوچ) نووسه‌رانی فارس و کورد و (فیرده‌وسی)

 

آماده‌ کرده‌ و یکی از چاپخانه‌های در کردستان وعده‌ چاپ آنرا داده‌ است.  محتوای کتاب هم چنین میباشد. 

 

{ناوه‌روک

 

رێچکه‌ی باسه‌که‌

ژیاننامه‌ی فیرده‌وسی

ناوه‌رۆکی شانامه‌

شانامه‌ و فه‌رهه‌نگی هیچ و پوچی

زوحاک ئه‌بێت به‌ پادشایی عه‌ره‌ب

زوحاکی عه‌ره‌ب ده‌بێت به‌ پادشایی ئێران

فیرده‌وسی و خزمه‌تکردن به‌ نه‌ته‌وه‌ی فارس

کورد له‌ شانامه‌دا

فیرده‌وسی له‌ ژێر ته‌وری (سانسۆر)دا

فیرده‌وسی له‌ ژێر ته‌وری (فریودان)، (تحریف)، (distortion)

دوکتۆر عه‌بدولوه‌هاب عزام و شانامه‌ی فیرده‌وسی (الشانامه‌)

نووسه‌رانی فارس و کورد و (فیرده‌وسی)

ئێقبال یه‌غمایی و شانامه‌ی فیرده‌وسی

محه‌ممه‌دعه‌لی فروغی و شانامه‌ی فیرده‌وسی

ئه‌حمه‌د شاملو و شانامه‌ی فیرده‌وسی

ناسر نامداری و شانامه‌ی فیرده‌وسی

دوکتۆر گوڵمراد مرادی و شانامه‌ی فیرده‌وسی

دوکتۆر سدیق سه‌فیزاده‌- (بۆره‌که‌یی) و شانامه‌ی فیرده‌وسی

هونه‌ری فیرده‌وسی و فیرده‌وسیناسان

شه‌هرام نازری و شانامه‌ی فیرده‌وسی

گوڵاڵه‌ که‌مانگه‌ر و شانامه‌ی فیرده‌وسی

واڵتر پۆش و شانامه‌ی فیرده‌وسی

سیاوه‌ش گۆده‌رزی و شانامه‌ی فیرده‌وسی

جیاوازی مورشیدی چایخانه‌کان و مامۆستایانی زانستگا

فیرده‌وسی و کوشتاری نه‌ته‌وه‌کانی (بلوچ و گیله‌ک و ده‌یله‌م)

کاردانه‌وه‌ی بۆچوونه‌کانی فیرده‌وسی سه‌باره‌ت به‌ بلوچ

زوحاک له‌ ئه‌ده‌بیاتی کوردی دا

پاشه‌کییه‌کی دوو به‌شی

کتێب، جوانترین و به‌نرخترین دیارییه‌‌!

نه‌ورۆزنامه

نه‌ورۆزی ئێرانییه‌کان؟!

به‌ره‌و نه‌ورۆز

چه‌ن دێڕێک}.‌

 

***

به‌ امید روزیکه‌ این کتاب چاپ گردد و به‌ کمک مسولین همین سایتها در اختیار دوستان قرار گیرد و از کم و کاستی و نواقص آنهم چشم پوشی نگردد.

 

سه‌عی سه‌قزی 11/8/2014

 

qayshi@yahoo.com

 

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی