"an independent online kurdish website

پیشمرگه اصلاحی برای نیروهای مسلح و مبارزان راه آزادی و کسانی‌ که از جان مال و ناموس و خاکشون سالهاست در برابر فاشیست‌ترین دولتهای ایران عراق ترکیه و سوریه و در حال حاضر در برابر دولت اسلامی استاده اند . dara_makari

و تا آخرین لحظه زندگیشون وفادار به اسلحه که به کمر بسته اند می‌مانند پیشمرگه از کوهای سر به فلک کشیده کردستان مبارزه و استقامت را یاد گرفته و اسلحه شرف را بر دوش گرفته و تا آخرین لحظه زندگی‌ و به آرمانهاش نرسد دست بردار نیست هدف پیشمرگه آزاد سازی و به ارمغان آوردن آزادی و دموکراسی در سرتاسر کردستان بزرگ است پیشمرگه پدر مادر و خواهر است عروس خون است داماد سوگور است کشاورز معلم است انسان ساده روستا با فرهیخته دانش و معرفت است .

پیشاهنگ زندگیست برای سرور و شادمانی برای آزادی برای بهزیستی از غرور سر بلندی زندگی او در جستجوی مرگ دشمن نیست با دشمنان به سرور می‌نشیند و شادی می‌کند آنگاه که میزبان دشمن میشود هر آنچه در توشه دارد با او تقسیم میکندو مرگ را تقدس نمیکند اما حقارت زندگی را بر نمیتابد آزادی دموکراسی و عدالت را می‌خواهد به سرای همه به ارمغان بیاورد حتا در سرای دشمنانش به امید پیروزی تو مقدّس‌ترین کردستان

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی