"an independent online kurdish website


برخی از افراد با قصد و نیت های مختلف در طی این مدت سعی کردند با نشان دادن اتفاقات مهاباد به عنوان یک مسله سیاسی یا حتی یک دسیسه از جانب دستگاه های اطلاعاتی آن را معرفی کنند و با پیش کشاندن مباحثی از این دست بیش از هرچیز به تخریب یا لا پوشانی وجه اجتماعی آن بپردازند. در اینجا قبل از هرچیز لازم است پیش فرض هایی داشته باشیم. nusin-01

ابتدا لازم است بگوییم روایتی از اتفاق صورت گرفته برای خانم فریناز خسروانی که مردم را به خیابان کشانید به این شکل بود که طی تبانی صورت گرفته با مامور اطلاعات که غیر کرد هم بود و صاحب هتل تارا برای اضافه شدن یک ستاره به هتل مذکور دختری به نام فریناز خسروانی در اختیار بازرس هتل قرار داده شده بود و این دختر برای جلوگیری از تعرض مجبور به خودکشی شد.

در اینجا ما با سایر روایت ها فارغ از درست یا نادرست بودن روایت مذکور عملا کاری نداریم. مسله دیگر که ما میخواهیم به آن پاسخ دهیم این است که چرا اتفاق مذکور به نقطه ای بحرانی اجتماعی تبدیل شد و در این وسط چه نیروهایی یا بهتر بگوییم چه جاذبه هایی وجود داشت. حال در برسی روایت مذکور به توضیح یک به یک جریانها و تفکراتی که در این امر نقش داسته اند تا آنجا که در حوصله بحث بگنجد می پردازیم:

١ . جریان اول و شاید مهمترین جریان، جریان منتقدین و مخالفان دولت و به طور خاص وزارت اطلاعات بود که باعث واکنش سریع مسولین رده بالا محلی بخصوص فرماندار این شهر گردید و در ساعات اولیه هر گونه ارتباط متهم با وزارت اطلاعات تکذیب گردید.

٢ . جریان دوم جریان ناسیونالیسم کوردی بود، به این شکل که تعرض به دختری جوان از طرف یک غیر کورد را برنتافتند و در همان ساعات اولیه بخصوص با دادن شعار “مهاباد تهران نیست، دختر کورد تنها نیست” در خیابان و در شبکه های اجتماعی اظهار وجود کردند.

٣ . جریان سوم جریانهای مدافع حقوق زنان بودند، این جریانها با توجه به اینکه خانم فریناز خسروانی مطابق روایت از تعرض جنسی فرار کرده بود برای حمایت از سایر جریانها به میدان آمدند تا حقوق تضییع شده وی را حمایت کنند.

٤ . جریان چهارم با توجه به کارمند بودن فریناز خسروانی و سو استفاده کارفرما از این شخص گروه های از چپ ها بودند.

٥ . جریان پنجم را میتوان گروه هایی از اسلام گراها دانست که با توجه به واداشتن فریناز به امر خلاف شرع و موجب شدن آن به مرگ یک شخص (قتل نفس) نسبت به اتفاقات واکنش نشان دادند.

٦ . میتوان حضور گروه های مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی را در حمایت از اتفاقات مهاباد به وضوح دید.

٧ . گروه هایی هم بودند که به وضوح مساله را به ناموس و غیرت و حفظ ساختار خانواده در برابر تعرض اشخاص نسبت می داند.

٨ . در پایان جریان دیگری که کمرنگتر هستند را می توان گروهی از افراد دانست که به هر شیوه ای علاقه مند به حضور در تجمعات و سازماندهی حرکت های جمعی در جامعه هستند و می خواهند در راستای اهداف خود به جهت دهی به سایر جریانها بپردازند.

 

داشه هارە

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی