"an independent online kurdish website

بیست و دوم تیر ماه سال 1368 شمسی دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر فرزانە کرد و دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، عبدالله‌ قادری آذر نماینده‌ حزب در خارج کشور همراە با دکتر فاضل رسول، شخصیت کرد عراقی و استاد دانشگاه در رشته‌ علوم سیاسی دانشگاه شهر وین، در جریان مذاکره‌ با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران، به‌ دست نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ترور و در نهایت توحش شهید شدند. دکتر قاسملو بر این باور‌ بود که‌ انسانها برای حل هر گونه‌ مشکل و معضلی می توانند دور یک میز بنشینند، با مذاکره‌ و گفتگو به‌ چاره‌ یابی برای حل معضلات سیاسی بیاندیشند و با درایت بە راە حلی مناسب برای اختلافات سیاسی دست یابند. ibrahim_qasmi_zad

دکتر قاسملو از ابتدای سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی بسیار تلاش نمود که‌ خواسته‌ های مردم کرد را به‌ گوش حاکمان رژیم نو پای ایران اسلامی برساند و‌ مسئله‌ کرد را که‌ از زمان شاه مخلوع لاینحل باقی مانده‌ بود، از راه گفتگو و روشهای مسالمت آمیز حل و فصل نماید. خمینی به بهانه اینکه همە “مسلمان هستیم و در امت اسلامی همه با هم برابرند”، جواب رد به این خواستها داده و با استفاده از سلاح مذهبی شروع به سرکوب همه رنگهای مخالف و خواستهای ملل تحت ستم ایران کرد. بعد از چند ماه مذاکره، اسرار و تاکید کردها بر خواستهایشان، مردم کردستان بنا به سرشت ظلم ناپذیری و ستم ستیزیشان به‌ زور گویی آخوندها تن ندادند و با تحریم رفراندم در دوازدهم فروردین ماه، خشم جمهوری اسلامی به‌ رهبری خمینی نسبت به این موضعگیری را دو چندان نمودند. پس از این موضع، خمینی در 28 مرداد سال 1358 علیە مردم کردستان حکم جهاد صادر و بدین ترتیب یک جنگ تمام عیار را علیە کردستان شروع نمود.

xak_sipari_dr

از آنجا که‌ در رژیم فلسفە وجودی جمهوری اسلامی ایران جز برداشت خاص آخوندها از دین اسلام، مذهب شیعه‌ و زبان فارسی جایی برای سایر باورها، رنگ ها و ملت های دیگر وجود نداشته‌ و ندارد، لذا حاکمان از وجود اپوزیسیونی به‌ رهبری دکتر قاسملو به‌ شدت هراس داشتند. قاسملو با شخصیت و رهبری کاریزماتیکش و با نگرش متمدنانە و علمی اش به‌ مسائلی همچون دمکراسی، حقوق بشر، مسئله‌ ملی و مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، همچنین با اسرار بر تقسیم عادلانه‌ قدرت در ابعاد سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی را به‌ چالش کشید. علاوه‌ بر این رابطه‌ دکتر قاسملو با جهان خارج، توانایی این رهبر فرزانه‌ در دنیای سیاست خارجی و دیپلماسی و دفاع او از صلح بین الملل و موازین حقوق بشر از عواملی بود که‌ قاسملو را به‌ خطری جدی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده‌ بود.

قاسملو یک انسان انقلابی کامل بود و منتظر نمی ماند که‌ شرایط برای مبارزه‌ و حق خواهی فراهم شود، بلکه‌ او خود شرایط را فراهم می نمود و بر این عقیده‌ بود که‌ تنها یک جامعه‌ انقلابی پویا با اپوزیسیونی همصدا و با برنامە میتواند مملکت را از چنگال اسلامگرایان تندرو و تحجر گرا برهاند. این ویژگی های دکتر قاسملو باعث ضدیت هر چر بیشتر رژیم با او شد، تا جایی کە رژیم چاره‌ای جز از سر راه بر داشتن این سد عظیم برای خود نمیدید.

خشونت و ترور بخشی از ماهیت جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران است که‌ هرگز آن را رها نخواهد کرد. تظاهر به‌ صلح طلبی و مذاکره‌ برای حل مسائل گوناگون نیز از ترفندهای دیگر این رژیم جهت ضربه‌ زدن به‌ طرف مخاصمه‌ و یا گرفتن امتیاز می باشد و این تظاهر در بسیاری از مسائل لاینحل مانده‌ داخلی و خارجی نظیر مسائل حقوق بشر در داخل و مسئله‌ هسته‌ای در خارج به‌ وفور دیده‌ می شود. رژیم برای از سر راه بر داشتن دکتر قاسملو نیز از همین ترفند استفاده‌ نمود و با حیله‌ و نیرنگ توانست به‌ اهداف پلید خود برسد.

رژیم جمهوری اسلامی با این اقدام ناجوانمردانه‌ و پلید هرگز نتوانست دنباله‌ روان این قهرمان را از راه رسیدن به‌ آزادی، برابری و عدالت اجتماعی که‌ از ایده‌الهای این بزرگ مرد تاریخ ایران و خاورمیانه‌ بود دلسرد نماید. چرا کە رهروان او، بر این واقعیت گواهند کە برنامه‌ و تلاش دکتر قاسملو جهت دمکراتیزه‌ کردن ایران و آزاد ساختن مردم تحت ستم کردستان و سایر خلق های ایران جاودانی است. چرا کە فرهنگ سیاسی او بود کە سرزمینش را بە مامنی برای سایر مبارزین و آزادیخواهان ایران، زمانی که‌ رژیم شرایط را برای آنها دشوار نموده‌ بود بدل ساخت.

امسال 26 سال از ترور دکتر قاسملو می گذرد ولی هنوز عاملان این جنایت که‌ حاکمان جمهوری اسلامی می باشند به‌ خاطر منافع دولتهای اروپایی با ایران به‌ سزای اعمالشان نرسیده‌ اند. حتی فرد جنایتکاری چون صحرارودی با جامە خونین بر مسند یکی از مقامهای موثر دیپلماسی ایراننشستە و آزادانە بە مجامع جهانی رفت و آمد میکند.

امروز دیگر وقت آن رسیده‌ کسانی که‌ خود را شاگردان مکتب این اندیشمند بزرگ و مبارز حقیقی راه آزادی و الهام دهنده‌ راه ملیونها انسان آزاده‌ می دانند، اعم از کردستانی و ایرانی تلاش نمایند تا‌ بانیان طرح ترور و قاتلان پیامبر آشتی را هر چە بیشتر رسوا نموده‌ و در دادگاه بین المللی حقوق بشر به‌ محاکمه‌ بکشانند. باشد کە خون به‌ ناحق ریخته شدە دکتر قاسملو و هزاران شهید راه آزادی پایمال نشود.

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی