"an independent online kurdish website

تاملی بر سخنان دبیرکل حدکا در پیام نوروزی ۱۳۹۵keyhan-yosfi

شاید تجربه این سالها و اقدامات مسئولان احزب کرد عراقی در قبال مسئله کرد در کردستان ایران و احزب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان برای همگان روشن نموده باشد که حفاظت از منافع اقلیم کردستان و مسکوت گذاشتن مبارزه هیچ نفعی برای احزاب کرد ایرانی در پی نداشت و آنها را به نیرویی خارج از گود نیز تبدیل نمود

دیروز ۲٨ اسفند ماه در رشته کوه های “کیله شین”ـ نقطه مرزی کردستان ایران و عراق ـ حزب دمکرات کردستان ایران مراسمی ویژه یی را برگزار نمود. مراسمی که در آن دبیر کل این حزب مصطفی هجری با ایراد سخنانی سخن از تغییر رویکرد تاکتیکی این حزب در سال پیش روی گفت. هجری خطاب به ملت کرد و جوانان کردستان اذعان داشت “پیام ما در عید نوروز، این است که صدا و توان خود را در کوهستانها و شهرهای کردستان برای ایجاد یک نیروی قدرتمند و سرنوشتساز یکپارچه نماییم که زندگانی نوینی را به دور از زیردستی و محرومیت از حقوق برایمان رقم بزند.”

مصطفی هجری در دیدار با رسانه های اقلیم کردستان عراق که مراسم را زنده پوشش می دادند به صراحت سخن از آغاز دور نوینی از مبارزه مسلحانه در سال جاری گفت.

حزب دمکرات نزدیک به دو دهه و نیم است که مشی مسلحانه را کنار گذاشته و در اقلیم کردستان مستقر شده است. اقدامی که باب میل ملت کرد در کردستان ایران و حتی اعضا و هواداران این حزب نبود. این اقدام از سوی رهبری حزب طی سالهای گذشته تحت عنوان ” حفظ منافع ملت کرد در اقلیم کردستان ” توجیه شده بود، استدلالی ضعیف که نتوانست طی این سالها حتی اعضاء و هواداران حزب را نیز قانع کند و تضعیف و ریزش نیروهای مبارز حزب را در پی داشت، به نحوی که حزب دمکرات که طی سالهای دهه ٨۰ و اوایل ۹۰ میلادی قدرتمندترین حزب مسلح تمام بخش های کردستان بود طی این سالها وزن و جایگاه تاریخی خود را از دست داد و حتی باعث ناامیدی بخش بزرگی از هواداران خود گشت.

جایگاه و اعتبار حدکا در میان مردم کردستان ایران ویژه و با اهمیت است. به نحوی که می توان گفت موتور محرکه جنبش آزادیخواهی مردم کردستان ایران این حزب می باشد، حزبی با گذشته یی روشن و هزاران شهید و هوادار.

مشی مسلحانه هیچ وقت گزینه مطلوب مبارزاتی این حزب نبوده است، مصاحبه ها و سخنرانی های رهبران حزب طی سالهای اولیه انقلاب و بعدها نیز گواه این حقیقت است. اما زمانی که هیچ راهی برای دفاع از هویت و کرامت ملی وجود ندارد و دشمن ددمنشانه ترین روشها را برای امحا و نابودی تو به کار می گیرد، بدون شک مبارزه مسلحانه نه بهترین آلترنانیو بلکه شرافتمندانه ترین گزینه است.

سخنان آقای هجری و اقدامات مابعد برای حزب دمکرات کردستان ایران می تواند سرنوشت ساز باشد. خروج نیروهای حزب از دشت کویسنجق و استقرار آنها در کوهستانها که مقدمات آن انجام گرفته است می تواند حزب دمکرات را حزبی نیرومندتر سازد، استقلال عملیاتی این حزب را به آن بازگرداند و حزب را از وابستگی لجستیکی و مکانی به احزاب کرد عراقی برهاند.

شاید تجربه این سالها و اقدامات مسئولان احزب کرد عراقی در قبال مسئله کرد در کردستان ایران و احزب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان برای همگان روشن نموده باشد که حفاظت از منافع اقلیم کردستان و مسکوت گذاشتن مبارزه هیچ نفعی برای احزاب کرد ایرانی در پی نداشت و آنها را به نیرویی خارج از گود نیز تبدیل نمود.

بازگشت به کوهستانها می تواند رنسانس و نوزایش مبارزاتی این حزب را در پی داشته باشد. باعث بازگشت صدها تن از هوادارن این حزب به صفوف مبارزه و پیوستن صدها تن از جوانان کرد تشنه آزادی و مبارزه به این حزب شود.

در میان کردها ضرب المثل معروفی وجود دارد که “کوهستان بهترین دوست کردها هستند” و بدون شک برای یک حزب مسلح کردی نیز حضور و استقرار در کوهستانها و سازماندهی و رهبری مبارزه تنها در آنجا می تواند معنابخش باشد.

در ایرانی دیکتاتورزده و کردستان میلیتاریزه شده یی که هیچ مجالی برای مبارزات سیاسی و مدنی وجود ندارد و فعالان سیاسی زندانی و به طناب دار سپرده می شوند، کوهستانها می تواند برگ برنده یی برای به زانو درآوردن رژیم و تن دادن رژیم به خواست کردها و زنده نگه داشتن آتش مبارزه باشد.

بدون شک پیام دیروز آقای هجری امید را در دل هزاران نفر از اعضا و هواداران این حزب در داخل و خارج کشور زنده نمود و جان تازه یی به جامعه کردستان بخشید. استراتژی و سازماندهی عملیاتی صحیح حدکا در سال پیش رو می تواند حقانیت سخنان بالا را بر همگان روشن سازد، حزب دمکراتی قدرتمند خواهد توانست جنش دموکراسی خواهی کردستان و ایران را نیز قدرتمندتر سازد. از آنجا که حدکا یکی از اعضای اصلی و کارآمد کنگره ملتهای ایران فدرال نیز می باشد اکتیو بودن و حضور نیروهای این حزب در داخل کشور نیز می تواند کنگره ملتهای ایران فدرال را نیز تحت شعاع قرار دهد.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی