"an independent online kurdish website

 مبارزات رای گیری برای رفراندوم  و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عواقب غیر منتظره و خطرناکی برای مردمان بریتانیا، اروپا و جهان بوجود آورده است.brexit

در بریتانیا خشم و عصبیت زیادی بر علیه مهاجرین ایجاد شده که ظهور خود را در حمله به مرکز لهستانی ها  و جوامع غیر انگلیسی نشان داده است. مردم به دو طبقه فقیر و ثروتمند تقسیم شده و بر علیه هم مواضع تندی گرفته اند. ناسیونالیزم انگلیسی به شدت گسترش یافته و تحمل انگلیسی ها در مقابل غیر انگلیسی ها کاهش یافته و همچنان رو به کاهش میرود.

ناسیو نالیزم انگلیسی  مردمان اسکاتلند، ایرلند و ولز را از خود بیگانه کرده و وزیر اول اسکاتلند را مجبور کرده است که گزینه یک رفراندوم دیگری برا ی استقلال اسکاتلند مورد بررسی قرار دهد. ایرلند و ولز هم در شرایط مشابهی  هستند و امکان دارد که راه خود را بروند.

از نظر اقتصادی، حدود ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار بریتانیا کم شده و بعضی بانک ها بیش از ۳۰% ارزش خود را از دست داده اند. برخی از شرکت ها تصمیم دارند بخشی از کارمندان خود را به اروپا و مناطق دیگر جهان منتقل کنند.

بی اطمینانی برای مردمی که مدت ها در شرایط اطمینان بخش و با ثباتی زندگی کرده اند شک و تردید نسبت به همه چیز را فراهم کرده است. اقتصاد و بازار دچار بلاتکلیفی و بحران شده اند. و هیچ کس نمیداند آینده ‫به کدام سو میرود.

اتحادیه اروپا نیز دچارسردرگمی شده و از بریتانیا خواسته است، هرچه زودتر برای خروج از بحران وارد مذاکره شود ولی نخست وزیر بریتانیا جواب داده است که نخست وزیر بعدی مسول مذاکره است . وزیران خارجه ممالک عمده اتحادیه اروپا نارضایتی خود را از رفراندم بریتانیا بیان داشته و از آثار منفی آن در کشور های خود ابراز نگرانی کرده اند.

احساسات  و رویکرد  راستگرایانه انگلسی ها، اثرات فوری بر راستگرایان و نژادپرستان ‫کشور های دیگر گذاشته و احتمال دارد که مردمان آن کشورها احسا سات مشابهی را نسبت به انگلیسی ها پیدا کنند. از طرفی احساسات ضد خارجی و مخصوصا ضد مسلمان دراروپا شدت یافته است.

از آنجا که ریشه این بحران در مهاجرت ‫میلیون ها مسلمان  به اروپا  قرار دارد، و ما ایرانی ها حدود پنج ‫میلیون مهاجر در اروپا و ممالک دیگر هستیم، ناگزیر، ما هم هدف این تعصبات ، احساسات و خشم ممکن است قرار  گیریم .

ما امضا کنندگان زیر، نگرانی  خود را نسبت به مسایل بیان شده ا علام میداریم و توجه خوانندگان را به نظرات ذیل جلب میکنیم.

ما ایرانی های مهاجر و اجبارا پناهنده، جزو اولین قربانیان  ترورسیم اسلامی شیعه در جهان هستیم و سیاست های تروریستی  جمهوری اسلامی در ایران و جهان  تنها دلیل فرار ما از ایران بو ه است.

همانطور که در  گزارش های مکرر اروپا و امریکا آمده است رژیم ایران بزرگترین پرورنده  تروریسم و حمایت کننده در جهان است.

بخشی ازمهاجرین عراقی و سوری و یمنی نیز محصول دخالت های جمهوری اسلامی در این کشور هاست و تا این کشور ها حکومت های با ثبات و قانونی ، رو به رشد و دمکراتیک نداشته باشند، سیل مهاجرت از این ممالک همچنان سرازیر خواهد شد و همراه با آن، تروریست ها هم وارد اروپا خواهند گردید.

‫‫اروپایی ها باید بدانند که یکی از هدف های  جمهوری اسلامی ایران ایجاد و صدور بحران به کشور های دیگر، منجمله اروپا است.  دخالت های رژیم در  کشور های مختلف باعث راه انداختن سیل مهاجرین و پناهندگان به اروپا  شده و بحرانهای بزرگتری را در بریتانیا و اروپا ایجاد میکند. به همین دلیل، اروپایی ها باید در سیاستهای خود نسبت به کشورهای بحران زا تجدید نظر کنند.

ما در پایان، از همه ایرانی ها میخواهیم  که مسایل مذکور را به صورت های مختلف به آگاهی مقامات کشور های خود برساند و در نشر و توزیع این بیانیه کوشا باشند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا

 

1 – بانو مهین ارجمند

2 – وحید بدیعی

3 –دکتررضا حسین بر

4 – دارا صالح زاده

5 – بهزاد صمیمی 

6 – دکتر حسن کیانزاد

7 – دکترگلمراد مرادی

8 – دکترامیرهوشمند ممتاز.  

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی