"an independent online kurdish website

 باشترین پاداش بو شه هیدان دریژه پی دانی ریگایانه. “دوکتور قاسملو”dr-golmorad-moradi-

27 سال از جان باختن دکتر قاسملو این رهبر مبارز کرد شکست ناپذیر، می گذرد و وارد 28مین سال از ضایعه سیاسی وارده بر ملت کرد در ایران می شویم. دکتر قاسملو زنده یاد نخستین رهبرکردی بود که برای پیش مرگان حزبش در کوههای کردستان کلاس سیاسی بر گزار کرد و باور داشت که نیروهای پیشمرگه باید بدانند برای چه می رزمند و جان فدا می کنند. در عین حال باور داشت که از راه مصالمت آمیز و دیالوگ باید به حقوق خویش دست یافت. همین تئوری زنده یادان دکتر قاسملو و جانشین اش دکتر شرف کندی، جمهوری جنایت پیشه اسلامی درایران رابه وحشت انداخت ورهبری ملاهای قرون وسطائی خوب می دانستند چکار می کنند. آنها نخبگان صلح طلب جامعه کرد ایران را یکی پس از دیگری ازمیان برداشتند. غافل از آنکه به مرور زمان تنفر ملت کرد چند برابر شده است تا جائی که پیشمرگان قهرمان باساده ترین سلاح و کمترین امکانات در برابر ارتش تا دندان مسلح پاسداران جنایتکار ایران ایستادگی کرده و ازجان خود دفاع می کنند و راه زنده یاد دکتر قاسملو و آزادی کردستان را ادامه داده و با خون خویش آبیاری می کنند. اگر چه من به شخص موافق جان باختن حتا یک پیشمرگه عادی نیستم، تا چه رسد به جان باختن عضو فعال کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان در ایران.“بهترین قدردانی وپاداش برای جان باختگان ادامه راه آنهاست. دکترقاسملو”. با اطمینان امروزه، این قهرمانان پیشمرگه، بنا به شعار درست زنده یاد دکتر قاسملو عمل کرده ومی کنند. من هرگز مبارزه مسلحانه راحتا پیشنهاد نمی کنم و اطمینان دارم رهبری کنونی حزب دمکرات کردستان ایران فقط ازموضع دفاعی و برای محفوظ داشتن جان خود مجبور به مقابله می شوند. دکتر قاسملو همیشه زنده است و راهش ادامه دارد

 

هایدلبرگ،  آلمان فدرال

 دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی