"an independent online kurdish website

 استکهلمیان – قوانین سختگیرانه جدید پناهندگی و مهاجرتی سوئد از امروز، چهارشنبه  ۲۰ ژوئیه، به مرحله اجرا گذاشته  شد و شامل  همه افرادی که پس از روز ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند می شودpenaber-sefer

.

 

 مهمترین بخش های قانون جدید پناهندگی سوئد به شرح زیر است:  – قوانین سختگیرانه جدید شامل بخشی از افرادی که تقاضای پناهندگی خود را قبل از این تاریخ تسلیم کرده اند نیز خواهد شد.

 

 – قوانین پناهندگی جدید سوئد هماهنگ با معیارهای حداقل اتحادیه اروپا می شود که بمراتب سخت گیرانه تر از قوانین تاکنون سوئد بوده است.

 

 – کودکان و همچنین خانواده های دارای کودک که قبل از ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کرده اند مشمول قوانین سخت گیرانه جدید نخواهند شد.

 

 –  متقاضیان پناهندگی پس از تصویب این قانون امکان دریافت اقامت دائم را نخواهد داشت بلکه یک اقامت موقت برای همه واجدین شرایط دریافت پناهندگی صادر می شود. مدت اقامت موقت برای متقاضیانی که بر اساس کنوانسیون ژنو «پناهنده» شناخته شوند ۳ ساله و برای متقاضیانی که «نیاز به حمایت» شناخته شوند ۱۳ ماهه خواهد بود. پس از پایان دوره اقامت موقت چنانچه نیاز به پناه و حمایت کماکان موجود باشد مدت آن تمدید خواهد شد.

 

 – تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم منوط به دارا بودن یکی از دو شرط زیر خواهد شد:

 

 ۰  دارا بودن کار با درآمد کافی جهت تامین معاش خود و خانواده.  تبصره: کارآموزی (پراکتیک) و همچنین کارهایی که با کمکهای دولتی از طریق اداره کاریابی ارائه می شوند قابل استفاده جهت تبدیل اقامت موقت به دائم نخواهند بود.

 و یا

 ۰ موفقیت در دریافت دیپلم دبیرستانی در سوئد برای متقاضیان زیر ۲۵ سال.

 

 پناهندگان سهمیه ای سازمان ملل متحد از ابتدای ورود به سوئد اقامت دائم دریافت خواهند نمود و از این شرط مستثنی هستند.

 

 –  آوردن اعضای خانواده به سوئد برای پناهجویانی که «پناهنده» شناخته نشوند اما بواسطه «نیاز به حمایت» موفق به دریافت اقامت شوند بشدت محدود می شود. اینگونه افراد مجبور خواهد شد که جهت آوردن اعضای خانواده خود به سوئد سالها در انتظار بسر ببرند و یا در مورادی حتی قادر به انجام آن نشود. تنها افرادی که درخواست پناهندگی خود را قبل از روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده باشند و همچنین پناهجویانی که «پناهنده» شناخته شوند مجاز خواهند بود، با وجود دارا بودن اقامت موقت، درخواست پیوند با خانواده باقی مانده در موطن خود (همسر و فرزند زیر ۱۸ سال) را به اداره مهاجرت تسلیم کنند. – شرط دارا بودن درآمد کافی جهت تامین معاش برای مهاجرین غیر پناهنده دارای اقامت در سوئد که مایل به آوردن وابسته ای به سوئد (برای مثال همسر) هستند نیز سختگیرانه تر می شود. اینگونه متقاضیان نیز تنها در صورت دارا بودن کار با درآمد کافی جهت تامین زندگی خود و وابسته ای که قرار است به سوئد بیاید مجاز به آوردن وابسته  خود به سوئد خواهند بود. این شرط شامل کودکانی که به والدین خود در سوئد ملحق می شوند نمی شود. شرط دارا بودن درآمد شامل افرادی که بعنوان «پناهنده» شناخته شده اند و همچنین افرادی که بواسطه «نیاز به حمایت» موفق به دریافت اقامت شده اند و افراد خانواده آنها در سه ماه نخست پس از دریافت اقامتشان تقاضای ملحق شدن به آنها را تسلیم کنند نمی شود. افرادی که درخواست پناهندگی خود را قبل از روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده باشند نیز مشمول شرط دارا بودن درآمد کافی جهت آوردن اعضای خانواده خود نمی شوند.

 

 – شرط دارا بودن درآمد کافی جهت آوردن وابسته ای به سوئد (برای مثال همسر) در قوانین جدید شامل اتباع سوئد، اتباع اروپایی و همه دارندگان اقامت در سوئد، بدون توجه به ملیت، نیز می شود.

 

 –  امکان دریافت اقامت برای افرادی که پناهنده تلقی نشده اما تاکنون بواسطه دارا بودن دلایل قوی دال بر نیاز به حمایت قادر به دریافت اقامت بودند بشدت محدود می شود (به نظر کارشناس استکهلمیان عملا حذف می شود).

 

 –  افرادی که تحت عنوان «کودکان تنهای متقاضی پناهندگی» وارد سوئد می شوند مورد آزمایشات پزشکی مشخص جهت تعیین سن واقعی قرار می گیرند تا افراد بزرگسال فاقد هویت نتوانند با مخفی کردن سن واقعی، خود را بعنوان «کودک» ثبت کنند.

 

  – «کودکان پناهجوی تنها» که در زمان تصمیم گیری در مورد پرونده شان به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند نیز مشمول قوانین سخت گیرانه جدید خواهند بود حتی اگر قبل از این و در سن زیر ۱۸ سال وارد سوئد شده باشند. همزمان با تشدید قوانین پذیرش پناهنده،  تدابیر گسترده ای نیز در همکاری مابین پلیس و اداره مهاجرت جهت اخراج آن دسته از متقاضیان پناهندگی که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته و کماکان در سوئد بسر می برند نیز به مرحله اجرا گذاشته می شود.

 

 آندرش ایگه من وزیر کشور سوئد گفته است که تعداد متقاضیان پناهندگی که پس از تصویب قوانین جدید مجبور به ترک سوئد خواهند شد حدود   ۶۰   هزار تا   ۸۰ هزار نفر برآورد شده است.

 

 با تشکر از: مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد

منبع: استکهلمیان

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی