"an independent online kurdish website

سیستم خبررسانی (BBC) که‌ به‌ چند زبان برنامه‌ پخش میکند متعلق به‌ (دولت بریتانیا) میباشد.sehi_seqzi

کار یک رسانه خبری‌ انیست که‌ مخاطبین خویش را از مسائل منطقه‌ای و جهانی مطلع میسازد. هر چند کار و گزارش رسانه‌ها مطابق با اتفاقاتی که‌ به‌ وقوع پیویسته، نزدیکتر باشد ارزش و جایگاه‌ آن رسانه‌ در نزد مخاطبین بالاتر میرود.

در راستای امر خبررسانی هر ساله‌ تعدادی از خبرنگاران به‌ دلیل اینکه‌ خواسته‌اند حقایق رویدادها را درست در اختیار مخاطبین قرار دهند، توسط پلیس دولتهای حاکم دستگیر گشته‌ و مدتی از زندگی گرانبهای خویش را در زندان سپری مینمایند، علاو بر زندان هر ساله‌ تعدادی هم در راه‌ خبررسانی ‌جان خود را از دست میدهند. اینها کبوترانی هستند که‌ توسط صیادان دکتاتور و خوینریز و بیهنر در خون میغلطند.

در سیستم خبررسانی BBC (بی بی سی) بخشی وجود دارد که‌ به‌ فارسی برنامه‌ پخش مینماید. برای اینکه‌ وقت گرانبهای خوانندگان تلف نگردد، مستقیم به‌ خود موضوع میپردازم.

رادیو چکاوک که‌ روی موج (FM) و فرکانس (91،1) برنامه‌ پخش مینماید، برنامه‌ خبری خود را هر روز در ساعت (22) شروع میکند، قسمت پایانی اخبار روز (1/1/2017) آن رسانه‌ بازپخش برنامه‌ء فارسی BBC (بی بی سی) راجع به‌ تیراندازی یک نفر در رستورانی در شهر استانبول در ساعتهای پایانی سال (2016)بود، که‌ متاسفانه‌ (39) نفر کشته‌ شدن. در راستای این خبر گوینده‌ (BBC) به‌ نام (حزب کارگران کردستان ترکیه)‌ اشاره‌ نمودند.

جهت اطلاع در منطقه‌ خاورمیانه‌ و بخصوص در ترکیه‌ حزبی وجود ندارد با‌ نام (حزب کارگران کردستان ترکیه)‌، بلکه‌ حزبی هست با ‌نام (حزب کارگران کردستان)‌ که‌ مخفف آن (PPK)میباشد. این عمل زشت (تحریف) که‌ عملکرد آن به‌ مانند (سانسور) میباشد توسط آقای (محمد امینی) از کارمندان (BBC) انجام میگیرد. آقای محمد امینی که‌ لقب (امین) را برای خود انتخاب نموده‌‌اند مطابق آن عمل نمیکنند. کلمه‌ (امین) یعنی امانتدار، صادق، درستکار. ولی این {امین(BBC)} با مخاطبین از در امانتداری و صداقت و درستکاری وارد نمیگرد و با بیان جمله‌ (حزب کارگران کردستان ترکیه)‌ به‌ یک عمل زشت و غیره‌ دمکراتیک متوسل میشوند.

ضرب المثلی میگوید: اگر چیزی بگندد نمکش میزنند، وای بر آن روز که‌ بگندد نمک!

این {امین(BBC)} ما هم چقدر امین و درستکار و راستگو است!

این چند سطر را در رادیو چکاک قرائت نموده‌ و برای رسانه‌ {BBC (بی بی سی)} و چند سایت انترنتی هم روانه‌ نموده‌ام و در فیسبوک خود هم قرار خواهد گرفت.

سه‌عی سه‌قزی  11/1/2017

qayshi@yahoo.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی