"an independent online kurdish website

مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها در قالب گروهها و افراد مختلف که به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی، قومی و مذهبیaref-shexahmadi001

با کلیت نظام ولایت فقیه موافق نیستند و خواستار اصلاح یا سرنگونی آن می باشند، در سطح منطقه و جهان، جهت مشروعیت بخشی به وجود خود و نیز برای شناساندن بنیاد و مرام نامه سازمانی، اغلب نزد نهادها، سازمانهای بین المللی و دولتها دارای شناسنامه و سند معرّف خود هستند.

بنابراین دولتها و نهادهای حقوق بشر، اطلاعاتی و امنیتی اکثر کشورها، هر ساله طی کنفرانس ها و یا جلسات سیاسی، میزبان برخی از این اشخاص و احزاب در کشورهای مختلف جهان بوده و در اتاق‌های مشترک فکری به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات متنوع و مرتبط با ایران می‌پردازند.

در طول بیش از سه دهه از مبارزه احزاب و سازمانهای مختلف، متٲسفانه بیشتر آنها نه تنها نتوانسته اند حول و حوش ایجاد یک بنیاد مشترک سیاسی گرد هم آیند، بلکه در جهت حذف و تحقیر یکدیگر هم کوشیداند. البته با تمام این اوضاع و احوال پریشان، در حال حاضر “شورای ملی مقاومت ایران” با عضویت چند گروه سیاسی در آن و منجمله سازمان مجاهدین خلق، می شود گفت تنها مرکز مشترک فعال اپوزسیون ایرانی محسوب می گردد که علیرغم انتقاد از چگونگی فعالیت آن از سوی افراد و احزاب مختلف به نحو فعال و پر ثمری در عرصه افشای ماهیت دیکتاتوری رژیم و اعمال تروریستی و خرابکارانه حاکمیت ایران در سطح منطقه و جهان فعال است.

در دهه اخیر بویژه در درون احزاب و سازمانهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی انشعابات و انشقاقات زیادی بوجود آمده است. هر چند نمی توان نقش مستقیم و غیر مستقیم وزارت اطلاعات رژیم در بوجود آوردن این حالات را نادیده گرفت، اما نمی توان گفت تنها عاملی باشد که باعث و بانی این جدائیها و سستی ها بوده است.

بسیاری دیگر از عوامل فرسایشی درون حزبی و ارگانیک، منجمله قدرت طلبی و منش دیکتاتور مآبی رهبران برخی از گروهها و تلاش برای بازی کردن همان نقش رهبر نظام ولایت فقیه در ابقای خود و مادام العمر بودن در پُست رهبریت جهت کنترل و فرماندهی گروه و تعویض نشدن این جایگاه و بطور کلی فرصت طلبی برخی اشخاص دیگر را شاید بتوان مهمترین عامل این دو دستگی و چند دستگی ها عنوان کرد.

بعد از چند بار سرکوب جنبش نارضایتی مردم در این چند سال و ممنوع کردن و بستن نهادهای هرچند قانونی حقوق بشر در ایران که در چارچوب قانون اساسی رژیم مذهبی فعالیت می کردند، برای مثال سندیکاهای کارگری منجمله سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه و زندانی شدن رئیس سازمان حقوق بشر کُردستان ـآقای کبودوندـ دستگیری فعالین کارگری مانند محمود صالحی و نیز سرکوب معلمان و جوانان دگراندیش، متٲسفانه یک عده اپورتونیست که می خواستند از نارضایتی مردم در غیاب رهبران مشروع این جنبش مانند کالای بازرگانی استفاده کنند به جعل و تٲسیس دفاتر و نهادهای حقوق بشر همشکل ، ثبت دفاتر مذهبی، ایجاد کمپین های فورمالیته به هدف جمع آوری بودجه و همچنین بدست آوردن وجه مشروع بین المللی پرداخته اند.

با کمال تٲسف، علیرغم مخالفت بسیاری از افراد سیاسی صادق و سرشناس و نیز اقشار مختلف مردم ایران در داخل کشور با فعالیت نامشروع این چنین اشخاص و گروههای فرصت طلب، این جماعت دلال و دکاندار سیاسی ـ مذهبی تاکنون هم سعی در فریب سازمانها و نهادهای حقوق بشر، سندیکاهای کارگری و نیز سازمانهای مدافع آزادی مذهب داشته و از عمل ناشایست و غیر انسانی خود دست بر نمی دارند.

بی شک بنده بدون سند ومعلومات موثق هرگز و هیچگاه هیچ شخص یا گروهی را متهم نمی کنم، اما نمونه زنده و برای روشن تر شدن این قضیه، همین مدتی پیش از طریق یکی از دوستان ملی ـ مذهبی اطلاع یافتم که سازمانی در دفاع از اهل سنت ایران ثبت شده و اسم بنده را بدون هیچ اجازه ای بعنوان همکار بخش اطلاع رسانی در فلان کشور اروپائی در سایت …درج کرده اند. فوراً تماس گرفتم و به مسئول آن گفتم مایه شرمساری است که خودتان را بهتر و برتر از مُلایان فتنه گر رژیم جمهوری اسلامی می دانید اما بدون داشتن هیچ رخصتی از جانب بنده و تنها برای پیشبرد تبلیغات و منافع خود و به بهانه ثبت دفتر یا در واقع شرکت تجاری اسم مرا را درج می کنید.!

ناگفته نماند که خوشبختانه یکی از عوملی هم که باعث شد از این قبیل اشخاص و سازمانهای فرصت طلب که با سوء استفاده از وضعیت ناگوار اهل سنت ایران در پی منافع شخصی خود هستند دوری گزینم، همین بود.

آری، در زمانیکه مردم ایران در در چارچوب حکومت مُلایان در اوج فقر و فلاکت و گرفتاری هستند و تنها روزنه امیدشان اپوزیسیون سیاسی و سازمانهای حقوق بشر و فعالیت جهانی برای برداشتن خفقان حاکم در کشور است، کم نیستند افراد و گروههای که از آب گل آلود ماهی می گیرند و شرایط را مهیا دانسته و با ظاهری فریبنده و اعلام دلسوزی با مردم دربند ایران در فکر جلب بودجه کشورهای غربی و عربی بوده و با افتتاح دفاتر صوری فلان سازمان و راه انداختن کمپین های متفاوت در فکر پر کردن جیب خود هستند، که البته در بخش دوم این نوشتار با سند و مدرک به چگونگی فعالیت فرصت طلبانه برخی گروهها و سازمانها و تلویزیونهای مجعوله که در قالب دفاع از مظلومیت اهل سنت ایران کلاهبرداری کرده و به پولشویی مشغولند، خواهم پرداخت.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی