"an independent online kurdish website

این مقایسه ضروریست، زیرا دو دختر جوان، عالم، خییر و صلح دوست، در فاصله یک سال با یک مریضی جانشان را از دست داده اند.

البته آنها برای ادامه خدمت و تأثیر گذاری مثبت بر جامعه و اطرافیان، مبارزه کردند و برای زنده ماندن می کوشیدند. این دو مریم هرکدام به شیوه ای شهرت داشتند و گل سر سبد جامعه ای بودند که در آن زندگی می کردند. این نوابغ در میان زنان برای اغلب جهان آئینی قابل تصور نبود و نیست، اکثر آنها باور دارند، زن فقط برای تکثر و پرورش نسلها خلق شده است!!


هردو مریم درسنین نوجوانی حدود چهل سال، و درفاصله یک سال و هردو با سرطان سینه و هردو دارای یک فرزند دختر، اولی از والدین ایرانی واستاد ریاضی دانشگاه و دومی از پدر ایرانی کرد و مادر آلمانی یک ژورنالیست و نویسنده وهنرپیشه تئاتر و هردو درریاضی تاپ، این جهان را ترک گفتند. مریم اول درجه دکترا در هاروارد آمریکا و استاد ریاضی دانشگاه استنفورد و یکی از نوابغ ریاضی، با وصف چندین جایزه درجه اول ریاضی، ایران را اجبارا ترک گفته بود و همین که محققین دانشگاههای آمریکامتوجه نبوغ این دخترکم نظیر واستثنائی شدند، زود اورا قاپیدند زیراسیستم ایران جوی را بوجود آورده که زن را، بنا بر آیات قرآن مجید، نصف مرد می داند. لذا هشتاد میلیون هم میهن ازوجود چنین نابغه ای محروم بودند. اگر او درآمریکا نمی ماند، مملوک مردش می شد و بنابه آیات قرآن مجید و احادیث پیامبر فرمانبردار مرد بحساب می آمد، درحالی که میلیونها مرد آرزو دارند به گرد پای این بظاهر نصف مرد برسند.
بهتراست در باره شخصیت و منش پروفسور مریم میرزاخانی از زبان محققین جمهوری اسلامی، دکتر عبدالکریم سروش و دکتر زیبا کلام بشنویم: یعنی در حقیقت از زبان ناجیان اسلام در ایران.
https://youtu.be/b3VCMt88HEY?t=31
پیام آموزنده دکتر عبدالکریم سروش درباره مرگ مریم میرزاخانی: مریم 400 سال عمر کرد
https://youtu.be/TKHNj1eqNSA?t=7
درباره مریم میرزاخانی نظر شنیدنی دکتر زیباکلام به مناسبت درگذشت این نابغه ریاضی
متمنی است در صورت داشتن وقت ویدئو ها را ملاحظه فرمائید. ببینید مدافعین واقع بین اسلام درباره مریم جوان نابغه چه می گویند؟ اگر امروز پیامبر اسلام زنده بود، نظرش در مورد زنان کاملا
تغییر می کرد از آنکه در قرآن مجید و نهج الفصاحه آورده است. پایه گذاران اسلام زنان را تحقیر کرده و می کنند. مریم دوم شخصیتی استثنائی بود. “فرانک الستنر” دریک مصاحبه تلویزیونی با مریم دوم حدود سه سال بعد ازمبتلا شدن به مریضی سرطان و پیروزی نسبی برآن وکاملا شفا یافتن، در یک برنامه تی. وی. گفت: خانمها و آقایان ما در اینجا بایک نابغه ریاضی سرو کار داریم. مریم دستهایش را بالاگرفت و اظهار داشت: نگوئید نابغه ریاضی چون همه نوابغ ریاضی اعتراض می کنند. گرداننده تلویزیون گفت: پس چطور همه نمرات ریاضی شما تا دیلم دبیرستان یک(20) است؟ اوگفت: این نتیجه کار پدرم است از همان سنین 4 و 5 سالگی با من ریاضی کار کرد و بر این عقیده بود، هرکسی در ریاضی خوب باشد، اکثر مشکلات درسی را حل می کند. درسن 15 سالگی برایش ثابت کردم که چرا ایکس بتوان صفر برابریک می شود. همه معلمان ومردم عادی این مسئله را می دانند، اثبات آن که چرا برابر یک است کمتر کسی به آن توجه کرده است. یک روز مریم دوم (سن 16 یا 17) آن را پای تخته سیاه اثبات کرده. معلم ریاضی از او پرسیده بود، کی بتو این را گفته است من که درمدرسه درس ندادم. او گفته بود، پدرم برایم اثبات کرده است. من تقاضادارم در صورت داشتن وقت ویدئو زیر را که مصاحبه مریم به زبان آلمانی بایکی ازبرجستگان و ازگردانندگان تلویزیون آلمان است، ملاحظه فرمائید.
https://youtu.be/i7F3afEr61A?t=114
مریم نه فقط در ریاضی سنگ تمام گذاشت، بلکه همه سر حریف هم بود. او یک ژورنالیست زبر دست، یک هنرپیشه تئاتر ویک نویسنده موفق بود. مریم دوماه قبل ازپروازش به ابدیت یک جایزه در وین پایتخت اتریم هم دریافت کرد. طبیعت بعضی از انسانهای نابغه را، مانند پروفسور ریاضی حدود چهل ساله، مریم میرزاخانی و مریم من که گرداننده تلویزیون آلمان، نویسنده و هنر پیشه تئاترهم بود و حدود چهل سال داشت، نمی گذارد و هردو مریم باهمان مریضی بی علاج جان به جانان دادند و هردو دخترانی 6 سال و 5 سال بیادگار بر جای گذاشتند.
هایدلبرگ، آلمان فدرال 1.8.2017 دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com

برای آگاهی هم میهنان عزیزم, دیگر کسی نیست مرا , دوست داشته باشد!، دکتر گلمراد مرادی

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی