"an independent online kurdish website

این را اذهان عمومی خیلی با احتیاط و با احتمال می گوید که عمر جمهوری اسلامی در ایران، با مرگ آیت الله خامنه ای به پایان خود می رسد. اما من با یقین می گویم که چنین می شود،

golmorad-moradi-0

اگرپیشروان مبارز نیروهای مخالف رژیم، بدون درنظر گرفتن ایدئولوژی وهژمونی یک سازمان خاصی، متحد شوند وحقوق دمکراتیک طرف خودرا همانند تئوری، درعمل به رسمیت بشناسندکه وزنه  سنگینی باشندبرای جانشینی. من که خوشبینم، عمرم بقاء خواهد کرد و آزادی میهنم را، از چنگال این قرن هجریها، دروغ گویان، نیرنگ بازان ونهایتا اسلام اینان، بزودی خواهم دید. همانطور که آقای دکترابوالحسن بنی صدراولین رئیس جمهور ایران بعد ازانقلاب، به آن اشاره کردند. اینها بنابه قانون اساسی وگفته آیت الله خامنه ای باید ده نفر کاندید برای جانشینی او بیابندکه هنوز باتشکیل شش جلسه ازرهبران نظام(شورای نگهبان)، این واجدین شرایط، یافت نشده اند، تازه هرکسی جانشین اوشود، مطمئنا زیاددوام نخواهد آورد. زیرا بامرگ آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی نیز احتمال مرگ دارد. لازم به ذکر است من بنا به رعایت ادب نسبت به شخصیت ها و سازمانهای مخالف که دارم، کوشش می کنم ادب قلم را نیزحفظ کنم. لذا من هیچ گونه ارتباطی با آقای دکتر بنی صدر ندارم و راهمان در دو مسیر مخالف است. من واقعا در تعجبم که ایشان با وصف مطالعات وسیع آئینی شان، هنوز واقعیت را در باره این آئین به توده ها نمی گویند که نام نیکی درتاریخ بجای گذارند. من نمی گویم که ایشان به دلیل خلع ازریاست جمهوری، انتقام و یا نظیر آن بگیرند ویا واقعیت راتحریف کنند، بلکه بنده عرض می کنم به کتب مقدس استناد فرمایند و واقعیت را بگویند و بس. که اسلام، بنا به آیات قرآن و احادیث، دین زور و ترور مخالفین است.

https://www.youtube.com/watch?v=i-JnF8RvlSQ&feature=youtu.be&t=

 

پیش بینی بنی صدر از آینده ایران پس از خامنه ای

 

اکثر مؤمنین با مشاهده این همه دزدی علنی از بیت المال، ازعلما ورهبران سپاه پاسداران، دیگر اعتمادشان به اسلام شیعه وآیت الله های دزدوحقه بازودروغگو نمانده است. یکی ازنمونه های آنها، مرجع تقلید، آیت الله مکارم شیرازی است که اوهیچ باوری به اسلام ندارد. برای مثال آقای احمدی نژاد، هنگام رئیس جمهوری اش 150 میلیون دولار برای مصرف درراه گسترش شیعه در عراق، یمن، لبنان و غیره دراختیار این مرجع تقلید می گذارد. اما او درعوض این پول راگویا توسط پسر واعظ طبسی در دبی برای خودش سرمایه گذاری می کند. من در مقاله ای دراین باره نقل قول کرده و نوشته ام: “درآنزمان، آقای مشائی دست راست خوداحمدی نژاد مأمور بررسی می شود و نزد آیت الله مکارم شیرازی می رود. اکنون که همه چیز لو رفته است و دم خروس عیان شده و اسلام بی اسلام”. در واقع اسلام وسیله ی دزدی و غارت از اموال مردم گردیده است.

  

او باگریه می گوید:آبروی اسلام درخطر است، افشاء نکنید، آنچه که اتفاق افتاده”، نقل بمعنی.  مردمان کوچه و بازار اگرمؤمن باشند، ول معطل هستند. متمنی است خودتان این کثافت کاری آقایان روحانی را بخوانید. همین آیت الله مکارم شیرازی برای تحمیق توده ها چند صد کتاب آئینی بیش از200 عنوان نوشته است و آیت الله عظماء است و دارای فتوا وبرخی ازکتبش به چاپ 30ام رسیده و دریکی ازدروسش بیش ازدوهزار طلاب شرکت می کنند. چنین شخصی نمی تواند آدم بی سوادی باشد. لذا، باعقل سلیم چنین کلاهبرداری را کرده است. اوهمه کتب مقدس حداقل اسلامی راخوانده است و آنچه که موعظه می کند برای عوام الناس است، نه برای خودیها، زیرا آنها به این چیزها باور ندارند و اگر داشتند، این نوع دزدی به این آشکاری را نمی کردند و حد اقل ازآتش سوزان جهنم می ترسیدند! او وبقیه آیت الله ها می دانند چکارمی کنند. منتها مانند اکثر غارتگران شهامت آن را ندارند که به واقعیات اعتراف کنند. او وهمه آخوندها فقط برای توده های ساده و پاکدل هم میهن موعظه می کنند. میهنی که بیش از 360 سال، اجبارا به عقب بر گشته است.میهنی که ازنظراقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ویران گشته وازتمدن بشری بازمانده است. نیروهای مترقی انقلاب کردند و سکان آن را به دست مذهبیون و در رأس آنها آیت الله خمینی سپردند به گمان این که روحانیون انسان های پاک و صادقی اند. اما اینطور نبود. به دلیل نداشتن مطالعه واعتماد به اسلامیون،کلاه گشادی بسر مردمان ملیتهای ایران رفت. آنهاغافل ازآن بودند که اینان حیله و نیرنگ خداوند در قرآن مجید سوره النساء آیه 142 را بکارمی گیرند. همانکاری که آیت الله خمینی کرد. اودرپاریس گفت:“حتا کمونیست هاهم آزاد اند فعالیت کنند” نقل به معنی. اما ما دیدیم که اوحتا به هم پیمانان خود (مجاهدین، توده ایها و چریکهای اکثریت)، به لیبرالها و سوسیال دمکرات های چپ رحم نکرد وهمه را ازدم تیغ اسلام گذراند. یعنی هرکسی که باسواد بود و حتا پرسشی ساده می کرد، به بهانه واهی اورا می گرفتند، زندان و شکنجه می کردند و اگر اطمینان می داشتند که آن ها را تأیید نمی کند، می کشتند و یابرخی از آنان بنحوی ازچنگ دژخیمان فرار می کردند و درکشورهای آزادتر پناهنده می شدند. هم اکنون این آخوندها بیش از38 سال است بر مردمان ملیت های ایران حاکم اند. آنها نه این که کمترین کاری برای این ملیتها نکرده اند، بلکه باندانم کاری خویش مملکت را به فساد اخلاقی، اقتصادی(دزدی، بیکاری جوانان، فقرو ازهمه مهمتربی آبی) دروغ ونیرنگ، ازخود بیگانگی، اعتیاد وغیره کشانده اند. خوشبختانه، این خصلت نا آگاهان و قبل از همه مذهبیون است که همدیگر راتحمل نمی کنند ورقیب را ازبین می برند، کم کم دارد رومی شود. به ویدئو زیرنگاه کنید. نگارنده درپیش این ویدئورا دیده است. متأسفانه گویا این ویدئو دریوتیوب دیگر نیست یاتکنیک کامپیوتری من ضعیف است! اگرنباشد باید گفت: ازشرمزاری باپول خریده اند و از روی یوتیوب برداشته شده است. اگر اینطور باشد، دیگربه سیستم های ستایشگر پول که دم از دمکراسی می زنند، نمی شود اعتماد کرد. اینها حتا اگر پای پول در میان باشد، دمکراسی را با پشیزی عوض می کنند و بهرقیمتی برای “زر” این جادوی رخشنده، شرافت و آبرو را فدا می کنند.

https://youtu.be/3rmpSPs4h6w?t=480

با مرگ آیت الله خمینی، آیت الله محمد مهدی ربانی املشی دادستان کل کشور (1313 تا 1364)،

آیت الله سید محمود طالقانی، احمد آقا پسر دوم آیت الله خمینی، رفسنجانی و غیره را سر به  نیست کردند. حالا هم بعد ازمرگ خامنه ای دعوا برسر لحاف ملا نصرالدین ادامه خواهد داشت. با دزدیهائی که درمیان سران رژیم ادامه دارد و نکته ضعفهائی که از هم دارند، غیر ممکن است که جانشینی برای این مرد تا دندان دزد، از میان این چپاول گران پیداشود. با لیستی که از جانب بانکهای آلمان بیرون داده شده آیت الله خامنه ای وخانواده او تقریبا دررأس همه قرار دارند. ویدئو زیر متعلق به رقم نجومی دزدی های کلان است که خیلی کوتاه و چند دقیقه ای است و بنده و همه هم میهن نان بسیار خوش حال می شویم که خوانندگان عزیز با دقت ملاحظه فرمایند و در صورت امکان با دیگران به اشتراک بگذارند، ببینیدکه دزدهای دست چندم چه رقمی راغارت کرده و به دادگاه کشانده شده اند. 

 

دزدی های سران رژیم

 

دزدیهای سران رژیم در بانک سرمایه

اینها از تلویزیون لینزایران است 

http://ettelaat.net/09-april/news.asp?id=36724

 لیست بانکهای آلمان و حسابهای رهبر جمهوری اسلامی

 

 حالا ممکن است، آن مؤمنین پاکدلی که این مقاله را می خوانند، بگویند: خوب دولت جمهوری اسلامی خاطیان را جلو دادگاه آورده است. اکنون پرسش اینجا است، چرا این دزدها را دعوت به همکاری می کنند؟ چرا این امکان را در اختیار آنها می کذارند که دزد شوند؟ و چرا رهبران رژیم که در بالا نام بعضی را برده ایم، خود دزد هستند؟! مگر معیار اینها آئین اسلام نیست؟ و این آئین باید پاک باشد و نه فاسد. در صورتیکه در جمهوری اسلامی ایران و در سایه عدل علی می شود هم رشوه داد و هم رشوه گرفت و هم دزدی کرد و هم فساد اخلاقی انجام داد. ویدئو این هابه علاوه آنچه که آورده شده به اندازه کافی دردست است. هرکسی علاقمند باشد وبخواهد برایش ارسال می شود. من می خواهم که مردمان ملیت های ایران، آن هائی که رفیق قافله وشریک دزد نیستند، من اطمینان دارم 99 در صد مردم از خلوص نیت به راه راست باور می کنند و با فساد از هر نوعش مخالف اند. بدون شک آنها که صادقانه فکر می کنند و می ببینند که آیا اینها راه درست می روند؟ اگر به این نتیجه رسیدند که راه درست است. هر انسانی از خود می پرسد، پس چرا سران رژیم می خواهند از مملکت به نحوی بگریزند؟! و در خارج برای خود سرمایه گذاری می کنند و سر مایه و پول های خود را به بانک های خارجی می سپارند؟ من به عنوان یک شهروند ساده می گویم، برنامه از کجا آورده ایم را؟! حداقل درمورد سران رژیم باید مجددا اجراء شود. تا این که ملیتهای ایران بدانند، لاریجانی ها، خامنه ایها، مکارم شیرازیها و صلواتیها و امثال ازکجا آورده اند؟ و در کدام باغ بیلهای شان شکسته است و چه تحصیلات و توانائی و تجربه ای، دارند که هزاران جوان تحصیل کرده و بیکار کشور ندارند؟!

هایدلبرگ، آلمان فدرال 20.10.2017  

  دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی