"an independent online kurdish website

 پاسخ به‌ سئوال

در تاریخ(2/3/2019) مطلبی تحت عنوان:  (کردستان عراق «اسرائیل شمالی») مستند یا جعلی؟ سئوالی برای (شهرزاد مجاب)


از طریق سایتهای (آزادی بیان) و (pmnews.se) و فیسبوک خودم منتشر نمودم. در تاریخ (7/2/2019) در سایت (آزادی بیان) مطلب زیر را خواندم:

 

پاسخ آقای سقزی

شهرزاد مجاب

2019 (February) 7

سلام آقای سقزی،

سپاس از دقت شما و پیگیریتان در خواندن این متن. درست می گویید که‌ “اسراییل شمالی” در صفه‌ 19 کتاب حسن پور، بر فراز موج نوین کمونیسم، نیامده‌. در گیومه‌ گذاشتن این نام گزاری در اینجا بیشتر بمنظور تاکید بوده‌. بهتر بود دقیق تر این نکته‌ را بیان میکردم، آنطور که‌ امیر می گوید(ص 292-291 -):

یکی از آرزوهای بسیاری از ناسیونالیستهای کرد در بیست سال اخیر این بوده‌ که‌ مثل اسرائیل بشوند، از برنامه‌هایی که‌ قدرتهای امپریالیستی دارند استفاده‌ کنند و کردستان هم مثل اسرائیل شود. حتی بدتر از این، بعضی از روشنفکران ناسیونالیست کرد، پروژه‌ صهیونیستی را به‌ عنوان یک جنبش آزادیبخش ملی ایده‌ الیزه‌ کرده‌اند. عده‌ای تروریستی مانند مناخم بگین را مبارز و آزادیخواه‌ به‌ حساب میآورند و برای تبلیغ نظراتش نوشته‌ او را به‌ کردی ترجمه‌ و منتشر کرده‌اند. در حالی که‌ بعضی از یهودیها مترقی در اسرائیل و خارج از آن رژیم صهیونیستی را رژیمی آپارتاید و استعمارگر به‌ حساب میآورند، بسیاری از ناسیونالیستهای کرد آن را نمونه‌ دمکراسی و رهایی ملی جا میزند. من در آزادیخواه‌ بودن اینها تردید جدی دارم.  آنها که‌ عملکرد اسرائیل را در مورد فلسطین نمیبینند، از جمله‌ پاکسازی نژادی و قومی، جنایت جنگی، جنایت علیه‌ بشریت، و به‌ آن اعتراض نمیکنند و با مردم فلسطین همدردی نمی کنند و در واقع این جنایتها را انکار میکنند نه‌ تنها خودشان آزادیخواه‌ نیستند بلکه‌ دانسته‌ یا نا دانسته‌ و خواسته‌ و یا ناخواسته‌ به‌ تداوم این جنایات کمک میکنند. این بخشی از محدودیات های هر جنبش ناسیونالیستی مشخصا جنبش کرد است که‌ منافعش را با منافع قدرتهای امپریالیستی هم جهت و هم سو میداند و در واقع هم هست. حساب میکند که‌ در چارچوپ این سیستم کار کند نه‌ علیه‌ش. حکومت کردستان عراق به‌ پیچ و مهرهای از این نظام تبدیل شده‌ و میخواهد بشود. آرزویش این است که‌ چیزی مثل اسرائیل شود.

پایدار باشید

شهرزاد مجاب

2019 (February) 6

**

جواب به‌ پاسخ

اگر در سایت آزادی بیان ( آزادی ) میداشتم

چند سطر زیرا را به‌ عنوان جواب مینوشتم:

 

با سلام به‌ شما خانم شهرزاد مجاب !

پاسخ شما را ر‌اجع به‌ سئوال زیر:

{(کردستان عراق «اسرائیل شمالی») مستند یا جعلی؟ سئوالی برای (شهرزاد مجاب)}

در سایت آزادی بیان خواندم، هرچند دارم مطلبی تحت عنوان:

شهرزاد مجاب با عنیک {(چامسکی) و (حسنپور)}

در رابطه‌ با مقاله‌ء (ناسیونالیسم کرد و امپریالیسم) به‌ قلم شما و یکی از (اساتید دانشگاه‌ تورنتو) آماده‌ مینمایم، اما لازم میدانم اینرا بیان دارم، پاسخ شما مطالب اضافی دارد.

جواب آن سئوال با ذکر نام (سئوال کننده‌) چنین است:

 

{(کردستان عراق «اسرائیل شمالی») مستند است! نه‌ جعلی.

یا

(کردستان عراق «اسرائیل شمالی») جعلی است! نه‌ مستند.}.

 

 

در خاتمه‌ موفقیتتان را آرزو دارم.

سه‌عی سه‌قزی

10/2/2019

sai.saqzi@gmail.com  

**

22/2/2019

سه‌عی سه‌قزی.

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی