"an independent online kurdish website

کوردانه: محمدرضا اسکندری: مام جلیل گادانی دبیرکل آن زمان حزب دمکرات کردستان (رهبری انقلابی)  امروز در مصاحبه با کوردانه اعلام نمود “در شب ترور کاک شاپور فیروز یکی از فرماندهان نظامی حزب


پس از بررسی و ازمایش سلاحهای پیشمرگان و مسئولین در قرارگاه مشخص شد، گلوله از سلاح مظفر میتران  که ان زمان عضو کمیته مرکزی بوده است شلیک شده است و تمام گلوله های شیلک شده مال وی بوده است و قاتل و مسئول ترور شاپور کسی غیر از مظفر میتران که اکنون در کشور دانمارک پناهندگی سیاسی دارد نیست.

همانطور که غرق شدن صمد بهرنگ، قتل مجید شریف واقفی و صمدیه لباف  بعد از سقوط شاه روشن شد که نه توسط ساواک بلکه یکی به خاطر ندانستن شنا در رودخانه و دو نفر دیگر توسط اعضای مارکسیتی مجاهدین به قتل رسیده اند و نه رژیم شاه، و در طول حکومت اسلامی صدها نفر توسط نفوذهای رژیم در ردهای مختلف تشکیلاتی  در احزاب سیاسی بخصوص احزاب کردستانی به قتل رسیدن و ترور شدند .  بیش از یک سال و نیم است که  با کمک نیروهای قدیمی پیشمرک جنوب کردستان روژهلات(کرماشان، ایلام و لرستان) در رابطه با قتل  شاپور فیروزی، عضو حزب دمکرات کوردستان (رهبری انقلابی) در حال جمع آوری اطلاعات و روشن کردن زوایای پنهان این قتل که در رانیه در یکی از مقرهای حزب در 21 -05 -1992 زمانی که عضو رهبری انقلابی  و فرمانده نظامی بود اتفاق افتاد  بودم. گل این کار امروز به بار نشست و امروز مام جلیل گادانی دبیرکل آن زمان حزب دمکرات کردستان (رهبری انقلابی)  اعلام نمود “در شب ترور کاک شاپور فیروز یکی از فرماندهان نظامی حزب پس از بررسی و ازمایش سلاحهای پیشمرگان و مسئولین در قرارگاه مشخص شد، گلوله از سلاح مظفر میتران  شلیک شده است و تمام گلوله های شیلک شده مال وی بوده است و قاتل و مسئول ترور شاپور کسی غیر از مظفر میتران که اکنون در کشور دانمارک پناهندگی سیاسی دارد نیست. وی از همه مبارزان سیاسی و حقوق بشری خواست در این رابطه با وی همکاری نمایند تا مظفر میتران که توسط رژیم در کمتر از 13 روز از کردستان با هواپیما به دانمارک برده شده است و از طریق یک حزب اسلامی کردستان عراق با رژیم برای این کار خود ارتباط برقرار نموده محاکمه نمایند. پس از ادیت این مصاحبه آنرا در اختیار همگان قرار خواهیم داد.

عکس شهید شاپور فیروزی 

 

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی