"an independent online kurdish website

روز 23 اکتبر در رادیو همبستگی و در (وقت آزاد شنونده‌گان) بحثی میان دو سعید، یکی سعید شنونده‌ و دیگری سعید گوینده‌ انجام گرفت.

سعید، شنونده‌ به‌ پخش اخبار رادیوئی آن روز اعتراض داشت که‌ چرا در اخبار به‌ قومیت یک فعال کارگری (کرد) اشاره‌ شده‌ و میگفت اشاره‌ کردن به‌ (کرد بودن او) منشا قومگرای دارد و به‌ زیان جنبش طبقه‌ء کارگری ایران است و مخالف نظریه‌ مارکس در باره‌ء سیستم سرمایه‌داری میباشد ‌و چنین چیزی در شرایط کنونی ایران هم غیره‌ تاریخی و هم غیره‌ اقلانی است. در راستا‌ آن به‌ قومگرای مارکسیستی که‌‌ (PKK) باشد اشاره‌ نمود، همچنین به‌ کتابی به‌ اسم (زبان فارسی هویت ایرانی). خاتمه‌‌ نقل قول

همه‌، میدانیم که‌ پس از انتخاب جمهوری اسلامی و مستقر شدن آن دولت با‌ عملکرد دیکتاتوری، افراد زیادی از میلیتهای داخل ایران بعنوان پناهنده‌ خود را به‌ اروپا رسانده‌ و اقدام به‌ تاسیس رادیو و دیگر رسانه‌ها نموده، از طڕیق آنها مبارزه‌ بر ضد دولت ایران مینمایند. هر دو سعید گوینده‌ و شنونده‌ جز فراریان و مبارزین میباشند.

میخواهم به‌ مانند شنونده‌ای در زمان کوتاه‌ رادیوئی به‌ گفته‌های آقای سعید شنونده‌ در چند قسمت بپردازم.

1 –  مسئله‌ء جنبش طبقه‌ء کارگر ایران و کارگر در کردستان

جنبش طبقه‌ء کارگر در کارخانه‌ها شکل میگیرد و میتواند در برابر سیستمی سرمایه‌داری قرار گیرد، برای نمونه‌ اگر کارگران یک کارخانه‌ بولبرینگ سازی اعتصاب نمایند، خودبخود کارخانهای که‌ احتیاج به‌ بولبرینگ دارند تعطیل میشوند، در نتیجه‌ زیان به‌ سیستم سرمایه‌داری میرسد.

کارگر در کردستان، در کردستان کارخانه‌ای که‌ تولید داشته‌ باشد، وجود ندارد. کارگران کردستان رفتگران شهرداری و کارگران نانوانی‌ میباشند، تولید نانواخانه‌ها همان روز و در همان محلهء‌ مصرف میشود. کارگران نانوائی کردستان در برابر کی اعتصاب نمایند؟ در برابر آن خانه‌ء همسایه‌ء بیچاره‌اش که‌ چند بچهء‌ کوچک و پدر و مادر پیرء نداری دارند و محتاج‌ نان هستند، اعتصاب نمایند؟!

اگر در کردستان کارخانه‌ وجود دارد چرا مردم میروند کولبری میکنند، تازه‌ این کولبری هم که‌ آزاد نیست، کولبری ده‌ها سال است در کردستان وجود دارد، قبلا” بآن میگفتند قاچاخچی، در کردستان نان پیدا کردن بصورت عادی امکان ندارد. باید به‌ صورت قاچاخ انجام گیرد.

در مسیر این نانجوی قاچاخی هم نیروهای گرامی ایرانی تمرکز مینمایند تا افراد کولبر یا قاچاخچی در تیررسشان قرار گیرند و آنها را با گولله‌ بکشند و سپس بروند اموالشان را به‌ غنیمت ببرند. من خود سالهای 1346 و 47 و 48 همان کار قاچاخچییه‌تی کرده‌، دو بار‌ دستگیر شده‌ام و مرا به‌ کمرک برده‌اند، علاو بر مصادره‌ اموالم، جریمه‌ هم شده‌ام. کارنامهء‌ دولت ایران از پادشاهی تا اسلامی امروز در کردستان چیزی جز اشغالگری، کشتارگری و غارتگری نبوده‌ و نیست.

2 –  مسئله‌ء بیان اسم کرد

بیان اسم (کرد) در ایران کنونی غیره‌ اقلانی است. طبق آن دیدگاه‌‌ لازم است دادگائی دیگری برای زنده‌یاد (خسرو گلسرخی) تشکیل گردد، هرچند که‌ ایشان در قید حیات نیستند، ولی باید محاکمه‌ و مجازات شوند.

* بیان اسم (کرد) در تاریخ ایران غیره‌ اقلانی است. در اینجا به‌ نمونه‌های اشاره‌ مینمایم

فردوسی طوسی هزارسال قبل گفته‌:

کنون کرد از آن تخمه‌ دارد نژاد

کز آباد نیآید بدل برش یاد

بود خانهاشان سراسر پلاس

ندارند در دل ز یزدان هراس.  با چه‌ زبان شیرینی

**

حافظ شیرازی (800) سال قبل میگوید:

مرا از قضا عشق شد سرنوشت

قضای نوشته‌ نشاید دستبرد

مزن دم ز حکمت که‌ در وقت مرگ

ارسطو دهد جان چو بیچاره‌ کرد. با چه‌ ادبیات والای انسانی

3 –  مسئله‌ء زبان فارسی و هویت ایرانی

زبان وسیله‌ ارتباط احاد انسان با همدیگر میباشد، زبان هیچ ملتی را نمیتوان یافت که‌ 100% لغاتء آن مربوط به‌ خود آن زبان باشد، انسان‌ در مسیر زندگی با افراد ناشناسی روبرو میشود، در این دیدار با کلمات تازه‌ آشنا میگردد و یاد میگیرد و به‌کار میبرد، این سبب تقویت زبان میشود.

زبان فارسی در هنر و ادبیات

اگر چه‌ عرض هنر پیش یار بی ادبیست

زبان خموش و لیکن دهان پر از عربیست.   حافظ شیرازی

او خود میگوید: زبانی که‌ من بکار میبرم پر از لغت عربی میباشد.

زبان فارسی در محیط خانواده

بکار گرفتن لغت از زبانهای دیگر از روی نیاز است، این نیاز هم دلیل خواص خود را دارد، انسان روزانه‌ با‌ اشیاء تازه‌ روبرو میشود، نمونه:‌ کتاب، رادیو، تراکتور. ما این اسامی را از زبانی میشنویم که‌ آنها را درست کرده‌اند. اما در محیط خانواده‌ که‌ هسته‌ اولیه‌ زندگی است دیگر نیاز به‌ قرض کردن لغت نیست، اگر آن زبان ریشه‌ء حقیقی خود را داشته‌ باشد و بر مبنای زندگی آن خانواده‌ و آن ملت پاگرفته‌ باشد.

در زبان فارسی، برای اداره‌ کردن یک خانواده‌ دو نسلی از کلمات (عمو، عمه‌،خاله‌، عروس و عروسی) استفاده‌ میشود که‌ جملگی عربی میباشند. حال شما به‌ جامعه‌ (مازندرانی) یا (ترکمن) یا (عرب) در ایران بگو زبان فارسی هویت شما است. آیا آنها حق ندارند بگویند، قربان خود کلمه‌ هویت که‌ عربی میباشد.

زبان بیانگر هویت انسان است، زبان فارسی هویت انسان فارس و زبان بلوچی هویت انسان بلوچ میباشد.

4 –  مسئله‌ء قومگرای مارکسیستی (PKK)

با توجه‌ به‌ شرح کارگر و کارخانه‌ در کردستان که‌ بیان شد اگر بگویم دیدگاه‌ آقای سعید مبارزه‌ بر ضد ملت کرد و کردستان میباشد، گمان نمیکنم جملهء‌ نادرستی را بیان داشته‌ام. این نوع مبارزه‌ مختص به‌ ایشان نیست، در اینجا از میان انبوهی از شخصیتهای مبارز فارس به‌ چهار نفر اشاره‌ مینمایم.

1 – آقای نادر ثانی در رادیو زنان میگوید، مدتی است جلال تالبانی با کت و شولوار ظاهر میشود. چه‌ مبارزی؟

2 – آقای مهرداد درویشپور در رادیو همسفر میگویند: کردها و عربهای بنیادگرا میخواهند روز قدس به‌ پشتیبانی از جمهوری اسلامی تظاهرات کنند. گفته‌ ایشان کذب مطلق بود.

3 – آقای نوید آزادی گوینده‌ رادیو همسفر در رادیو چینین میگویند. رفتم سنترومی دیدم یک عزیز کردی سفری نوروزی درست کرده‌ و پرچم کردستان که‌ خودشان هم میگویند، روی آن گذاشته‌ است. در اینجا باید پرسید ایشان گوینده‌ رادیو هستند یا کنترولچی مخفی؟

4 – خانم آزاده‌ شکوهی گوینده‌ء قبلی رادیو همبستگی، هر وقت خبری در رابطه‌ با (PKK) پارت کارگران کردستان ‌پخش میکرد، میگفتند (PKK) پارت کارگران کردستان ترکیه‌.

لازمست اینرا بیان دارم که‌ نام و شهرت‌ (آزاده‌ شکوهی) نام و شهرت حقیقی او نمیباشد، ایشان این نام و شهرت‌ را در راستای احترام به‌ آزادی، احترام به‌ شکوه‌ با شکوه‌ آزادی انتخاب نموده‌اند. اما در فضای آزادیخواهی ایشان اسم پارت کارگران کردستان ممنوع میباشد. اسم و شهرت حقیقی خانم آزاده‌ شکوهی به‌ لطف ویروس کرونا که‌ جان 15000 نفر را در سوئد گرفت، برای ما شنونده‌گان مشخص شد. در چنین حالتی است که‌ میگویند: عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد.

**

مطلب فوق روز 13/11/2021 در رادیو همبستگی قرائت گردید.

توجه ‌:

* – در رابطه‌ با‌ بیانات جناب (نادر ثانی) مطلبی زیر عنوان ( از نادر اول تا نادر ثانی) نوشته‌ و پس از یک هفته‌ در همان رادیو قرائت نمودم و در چندین سایت انترنێتی هم به‌ لطف مجریان آنها پخش گردید.

* –  در رابطه‌ با‌ بیانات جناب (مهرداد درویشپور) مطلبی زیر عنوان ( نه‌ شما مبارز بوده‌اید و نه‌ ملت کرد طرفدار جمهوری اسلامی ایرن ) نوشته‌ و پس از یک هفته‌ در همان رادیو قرائت نمودم و در چندین سایت انترنێتی هم به‌ لطف مجریان آنها پخش گردید.

* –  در رابطه‌ به‌ بیانات جناب (نوید آزادی) مطلبی در باره‌ء (نوروز) نوشته‌ و در همان رادیو قرائت نمودم، با خواندن آن او بسیار عصبانی شد. آن نوشته‌ را هم در چند سایت و فیسبووک خودم منتشر نمودم.

* –  پیرامون گفته‌های خانم (گوینده‌ جعلی) هم انتقادات خود را در رادیو همبستگی بیان داشتم و به‌ عملکرد او اعتراض نمودم.

تصورهای فوق از انترنت کپیه‌ گشته‌.

15/11/2021

سه‌عی سه‌قزی

Sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی