"an independent online kurdish website

٢٢ ی پـوشـپـەڕە گیانــە، گوڵی هــیــوام هـەڵـوەریـوە

ڕێـبـەرم شەهــیـد کـراوە، کـۆشکی ئـاواتـم ڕمـیـوە

٢٢ی پـوشپـەڕە گیـانـە گێـژەڵـوکەی مـاتـەمـیــنــە

دەنگی شیـوەن و گریـانـە لـەو کـوردسـتـانـە ڕەنگیـنە .

فـرشـتـەی سـوڵـح وئـاشـتـی بـە غـەدر تــڕۆڕ کـراوە

دێوەزمەی مەرگ وای زانی دەرگای شۆڕش داخراوە.

وادەزانێ هـیـوا مـردون، چـرای تـێـکۆشان کـوژاوە !

خەیاڵ و ڕاستی لێک جودان، ڕۆژ هەرڕۆژە و هەروا ماوە.

هـەوری چـڵکن بـەری گرتـوە ، بـۆ هـەڵاتـن کـاتی مــاوە.

شەماڵی هەقـخوازی کوردان زۆر هـەوری ئـاوای لاداوە.

شــۆڕشـی ڕەسـەنی کـوردان بـەردەوامـە نـەوەسـتــاوە

تا ئەو ڕۆژەی دوژمن مابێ شۆڕشگێر هەر وەک خۆی ماوە .

قـاسـمـلو بـە جـەستـە ڕۆیـشـت ، بـیـرو هـزری نـەفـەوتـاوە

ڕەوڕەوەکەی بــەرەو پــێــشــە نــاگــەڕێـتـەوە بــۆ دواوە.

خـەبـاتی ڕزگاری خـوازیـش هـەرگـەرمـەو گەرمـتـر دەبێ

ئاگرێکە بڵێسەدار درەنگ یان زوو دوژمن بەو ئاگرە سوتاوە .

دوژمن مەحکوم بەنەمانـە لـە هەرکوێ بێ و هەر کوێ بچێ

ئـەو خـەیـاڵـەی لـە مـێـشـکـیـدا وابـزانـە بـڵـقی سـەر ئـاوە .

زانیاری و ڕێـنوێنیەکان ، دەرسی مـامــۆستـای ڕێـبـەرمـان

دەخوێندرێن دەزانرێن ،دەبنە پەڕتوک پێمان دەڵێن دەرسی ژیان.

نەوە دێن بەدوای یەکتردا گشتیان دەڵێن : هەر قاسملو ڕێـبەرمـانـە

ڕێبەرێکی بلیمەتە زانایە ،خاوەن بڕیارە ، لەیاد ناچی ولەبیرمانە .

هـاوڕێی ژیـان و هـاوڕێی مـەرگ ، عەبـدوڵای قـادری ئــازەر

شانـازی ئـەوەی پـێـبـڕا دەگەڵ ڕێـبـەر بــوە هــاو ســەفــەر .

هــەروا بــە گــوڕوتـــیــنــەوە ،پــەپــولــەی ڕوحــی دەگــەڕێی

بـە دەوری ڕوحی ڕێـبـەردا ، تــا نــەفــخی ســوریش لــێــدەدرێ

بـەکورتی جـوتـێـک ئـەویـنـدار ، عـاشـق و وەیــلانی ئــازادی

 دوو هـاو سـەفـەر وێـکڕا ڕۆیـن ، سەریان ناوە بە بێی مرادی .

خوێـنـیـان تـێکەڵ بــوو ئــەو جــوتــە لــە گـۆڕەپـانی ئـاشـتـیـدا

سەریـان دانـا گیانـیـان بـەخـشی لـە ڕێی مـاف و سەربـەستـیدا.

بـونـە مــەشـــخـەڵـی ئــازادی بـەدەســت دێـمــۆکــڕاتــانـەوە

خـامـۆش نـابــن نـاکـوژێـنـەوە دەگـەڵ ئــازادی دێـــنــەوە .

پــاش ٣٣ سال لـە مـەرگـیـان دە ڵــێـی تـازە لــەدایـک بــون

ئـەو سـاڵ گەرمـتـر لـەساڵان یـادیــان بــە گوڕ دەکـرێـتەوە .

کۆرپەی سەر لانکی ئەو سەردەم ئێستا پێشمەرگەی مەیدانن

بـەگـیـان و دڵ تـێـدەکـۆشـن ، دەڵـێــن ڕیـگای شـەهـیـدانە .

نـابێ چـۆل بێ و کـاروان هـەروا دەی ئـاژوێـو بــەڕێـوەیـە

قـاسمـلـوش هـەر ڕـێـبـەرمانـە و لـەگـەڵــمـانمەو بەپـێـوەیـە .

تـاگەل هـەبێ ، کەهـەر دەبـێ ، ڕێـی قــاسـمــلـو ئـاوەدانـە

هـەرکەس لـەو ڕێـیە لا بـدا هـەم دۆڕاو ، هـەم پـەشیمانـە .

فـەرمـودەی دکـتور قـاسمـلوش ســوژەی کـارو تێکۆشـانـە ‘

هـەرگیز لـە بـیـر نـاچـێـتـەوە تـێکەڵی گـۆشت و خوێنمانە .

ئــەو گـەلــەی ئــازادی بــوێـێ دەبێ نــرخـەکـەشـی بــدا

گـیان بـەخشین لـە ڕێی ئـازادی بـۆ شـۆڕشگـێران هـاسانـە .

هـەتـا کورد هـەبـێ ، کەهـەیـە ، ئـەو ڕێـبـازە پـڕ ڕێـبـوارە

ئـەوەی لـەو ڕێگایـە لا بـدا ، هـەم دۆڕاو هـەم شــەرمـەزاە.

شـانــازی تـۆش مـەلابــرایــمی مـەجیدپـوری دوور لـە وڵات

ڕێگای پێشەواو قاسملوو شەرەفکەندیت کردۆتە ڕۆگەت بۆ خەبات.

 براتان مەلابرایمی مەجید پور ٢٠ی پوشپەڕی ٢٧٢٢ کوردی

   ١١ / ٧ / ٢٠٢٢ ی زایینی

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی