"an independent online kurdish website

نیروهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم مبارز و قهرمان در خیابان‌های کوردستان از گازهای سمی استفادە کردە است.

تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی در جوانرود از گاز سمی هگزاکلرواتان استفادە کردەاند؛ این گاز عامل اعصاب است که موقتا فعالیت سیستم عصبی مرکزی را مختل می‌کند. بعد از شلیک، یک واکنش دو مرحله‌ای در کپسول ایجاد می‌شود که در آن کلر با فلز روی ترکیب شده و کلرید روی می‌دهد که گازی به رنگ سبز کمرنگ است.

بارزترین اثرات اولیه، مسمومیت با یون‌های کلر و روی، استفراغ، سوزش پوست و سرفه است، اما در بلندمدت ممکن است باعث سرطان کبد، آلرژی‌های پوستی و آسیب به کلیه‌ها شود.

در پیرانشهر نیز نیروهای جانی جمهوری اسلامی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است؛

‏ گاز CS گازی است که جزو سلاح های “ممنوعه” طبقه بندی می‌شود.

 کنوانسیون منع گسترش سلاح های شیمیایی ١٩٩٣ این گاز را ممنوع و تحریم کردە است.

گازی کە در پیرانشهر و  جوانرود و شهرای دیگر کردستان علیه مردم استفاده شده که عوارض مختلفی مانند سوزش پوست،  بر اساس گزارش‌های تایید نشده، گازی در جوانرود علیه مردم استفاده شده که عوارض مختلفی مانند سوزش پوست، سرفه و حتی اختلال موقت در سیستم عصبی بدن به همراه داشته است.

گفت‌وگو با محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی