"an independent online kurdish website

او را در یکی از خیابان‌های پیرانشهر رها کرده بودند. ادریس پسر رحیم پوربهرام گلینان است.

یورش نیروهای سرکوبگر به منزل یک شهروند کورد در پیرانشهر

نیروهای سرکوبگر به منزل یک شهروند به نام “رحیم پوربهرام گلینان” اهل پیرانشهر یورش بردند و اموال این شهروند را تخریب کردند.

از سرنوشت و محل نگهداری رحیم پوربهرام گلینان اطلاعی در دسترس نیست.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی