"an independent online kurdish website

صد روز پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سیاست انکار و تحریف مقامات جمهوری اسلامی تغییری نکرد؛ سیاستی که بر پایه دروغ استوار بود، سیاستی که نامی جز توهین به کلمات نمی‌توان بر آن نهاد.

#مهسا_امینی

Iran International ايران اينترنشنال

صد روز تحریف – بخش اول

صد روز تحریف – بخش دوم

صد روز تحریف – بخش سوم

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی