"an independent online kurdish website

به‌ چند سطر زیر بنگریم:

{ شش نفر از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی «منشور همبستگی و سازماندهی» منتشر کردند

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۰ مارس ۲۰۲۳

شش نفر از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران متنی را با عنوان «منشور همبستگی و سازماندهی» منتشر کرده‌اند.

حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی اولین امضاکنندگان این متن هستند.

در این متن بر حکمرانی دموکراتیک، حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت، صلح، پایداری محیط‌ زیستی و شفافیت اقتصادی تاکید شده است. یکی از موارد مشخص مورد نظر این منشور «انحلال سپاه» است و در چند جای آن بر «یکپارچگی سرزمینی» تاکید شده است.

این منشور ۱۷ بند دارد. در نخستین بند این منشور بر ضرورت «تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت)» تاکید شده است.

دومین بند این منشور درباره «حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ آن» است}.

پایان نوشته‌ منشور

منشور فوق در جوار نام {(مهسا) و شعار (ژن – ژیان – ئازادی = زن – زندگی – آزادی)} که‌ از طرف مردم (سقز) و شهرهای دیگر به‌ مناسبت کشته‌ شدن (ژینا، مهسا امینی) توسط دولت ایران، سرداده‌ شد و به‌ دلیل اینکه‌ شعاری انساندوستانه‌ بود، جهانی گشت} – نوشته‌ شده‌ است.

این منشور شامل (17) بند میباشد و در بند (2) مسئله‌ (حفظ یکپارچگی سرزمین ایران) مطرح‌ گشته‌ است.  

همچنانچه‌ میدانیم در ایران چندین ملت زندگی میکنند، برای نمونه‌ اگر مردم بلوچستان خواستند مثل (ایالت کبک در کانادا) یا (سکوتلند در بریتانیا) رفراندومی برای جدا شدن از ایران برگزار نماید، طبق آن منشور بخاطر (حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران) باید آنها قتلعام شوند.

جمله‌ء (حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران) منشأ حکومتی دکتاتوری پهلویها و خود جمهوری اسلامی ایران بوده‌ و میباشد و متضاد با شعار (زن – زندگی – آزادی) است.

لازم است به‌ این مسئله‌ توجه‌ نمایم که‌ (زن و زندگی)، (مرد و زندگی) بدون (آزادی) ارزش واقعی خود را ندارند.

متاسفانه‌ افرادی که‌ آن منشور را نوشته‌اند، جملگی خود را مخالف جمهوری ئیسلامی میدانند و خود را آزادیخواه‌ میپندارند، اما نوشته‌ء و طرز تفکر آنها خلاف آرمان انساندوستی و آزایخواهی میباشد!

در درجه‌ اول به‌ مانند یک انسان برای‌ افکار آنها متاسفم و معترض هستم!

در درجه‌ دوم به‌ مانند یک انسان کرد به‌ کار آقای عبداله‌ مهتدی به‌ عنوان یک فرد کرد و‌ رهبر یک جریانهای سیاسی کردستان نه‌ آنکه‌ معترضم، بلکه‌ کار او و شرکت او در نوشتن آن منشور را کاری بسیار زشت و ضد آزادی میدانم و لکه‌ ننگی میباشد بر زندگی او !

طبق بند (2) آن منشور که‌ او امضا نموده‌ باید من کرد، در سرکوب (مردم بلوچستان در صورتی که‌ اگر خواستند طی رفراندومی از ایران جدا شوند، شرکت نمایم و آنها را قتلعام نمایم تا (یکپارچگی سرزمین ایران حفظ گردد).

اما هر فرد انساندوست برای‌ گفته‌ او و امضاء او اسف میخورد و او را سرزنش مینماید!

لازم به‌ یادآوری است کارنامه‌ء پهلویها در کردستان چیزی جز کشت و کشتار نه‌بوده‌ و به‌ نمونه‌های آن اشاره‌ مینمایم:

ترور (سمکو)

اعدام (قاضی محمد رئیسجمهور کردستان و همکارانشان).

اعدام یازده‌ پیشمه‌رگه‌ جمهوری کردستان در سقز.

اعدام آزادیخوان کردستان در پادگان جلدییان.

کشتار آزادیخواهان کردستان در منطقه‌ جوانرود و هورامانات.

با این کارنامهء‌ پهلویها باید گفت: آقای رضا پهلوی در کردستان آینده‌ای نخواهند داشت!

13/3/2023

سه‌عی سه‌قزی

 sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی