"an independent online kurdish website

قانون اولی

دولت ایران در روز هفتم مرداد (1402) نوشته‌ای را رو به‌ (سازمان مجاهدین خلق ایران) در رسانهای فارسی منتشر نموده‌، نوشته‌ چنین شروع میگردد:

دادگاه کیفری یک استان تهران با صدور یک آگهی عمومی، اعلام کرد بر اساس پرونده تشکیل شده در این دادگاه قرار است (۱۰۴) نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین به عنوان متهم محاکمه شوند و لازم است این افراد که از کشور متواری هستند برای دفاع از خود به دادگاه وکیل معرفی کنند.

پایان نقل نوشته‌ دادگاه‌ تهران.

اولین نفر این لیست مسعود رجوی و نفر آخر هم الله‌کرم هوشنگی.

قانون دومی

دولت ایران در روز 9/ تیر(1380) در روزنامه‌ اطلاعات این آگهی را منتشر نموده ‌است:

قوه‌ قضائیه، بدینوسیله‌ به‌ اطلاع افراد مشروحه‌ ذیل می رساند كه‌ براساس احكام صادره از سوی دادگاه‌ ویژه‌ اصل (49) قانون اساسی در استان حكم ضبط اموال و املاك آنان صادر گردیده‌ است لذا طبق تبصره یك ماده‌ (202) قانون آئین دادرسی مدنی این آگهی در یك نوبت منشر میشود. نامبردگان یا مدعیان اموال آنان با در دست داشتن مدارك خود ظرف بیست روز پس از انتشار اگهی به‌ دفتر این دادگاه‌ واقع در بلوار شبلی ساختمان شماره‌ یك دادگستری سنندج مراجعه‌ نمایند پس از پایان مهلت مقرر حكم قطعیت می یابد.

دادگاه‌ انقلاب اسلامی 358 / م

سید رضا فاطمی رئیس دادگاه‌ وێژه‌ اصل (49) قانون اساسی در استان كردستان.).

روزنامه‌ ئیتلاعات: شنبه‌ 9/ تیر1380 ربیع الثانی1422 – 30 ژوئن 2001 ـ ژماره‌ 22230}.

پایان نقل نوشتهء‌ دادگاه‌ سنندج

دادگاه‌ اسلامی سنندج اسامی (56) نفر را نوشته‌ که‌ نفر اول آن سید جمیل حسینی و نفر آخر سعید قایشی میباشد، اما حق‌ تعین وکیل برای آنها مثل افراد مجاهدین در نظر نگرفته‌ است؟

چرا حق انتخاب وکیل از آنها سلب شده‌؟

همه‌ اینرا میدانند که‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال (1357) بر دودمان پادشاهی و انتخاب دولت اسلامی به‌ رهبری آیت الله‌ خمینی در روز (12) فروردین (1358)، اکثریت ملت کرد آن انتخابات را بایکوت نمودند، سپس آیت الله‌ خمینی در (روز 28 مرداد 1358) درست مثل امروز (کرد) را کافر اعلام نمود و فتوای جهادشان را صادر کرد و در خواست اشد مجازات نمود.

آقای سید رضا فاطمی رئیس دادگاه‌ اسلامی سنندج چون از آن فتوای اطلاع داشته‌، حق انتخاب وکیل را برای آنها در نظر نگرفته‌اند، چون طبق امر جاهد (کشتن کفار و به‌ غنیمت گرفتن ثروت و سامان آنها برای مسلمین و جهادگران حلال میباشد.

لازم به‌ یادآوری میباشد سازمان مجاهدین خلق ایران که‌ چنین مغضوب گشته‌، پس از اعلام فتوای جهاد، از طریق نشریه‌ مجاهد نامه‌ای برای آیت الله‌ خمینی میفرستند در آن چنین مینویسند:

امام بزرگوار مرا به‌ کردستان روانه‌ فرمائید تا با هر جنگ افروزی وارد جنگ شویم!

همچنین سال (2015) فردی به‌ اسم حسن حبیبی یکی از اعضای مرکزیت مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران در رادیو چکاوک پیرامون متینگ سالانه‌ سازمان مجاهدین در فرانسه‌ صحبت مینمود به‌ سال (1358) و استقرار جمهوری اسلامی در ایران پرداخت و در آن بحث گفتند: کردها جنگ را شروع نمودند.

این دیدگاه‌ آقای حبیبی از همان نامه‌ء مجاهدین برای آیت الله‌ خمینی مایه‌ گرفته‌ است. 

19/8/2023  

سه‌عی سه‌قزی.

sai.saqzi@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی