"an independent online kurdish website

 کمپین بین المللی حقوق بشر برای حمایت از مردم کرد

پیرو درخواست قبلی برای تشکیل کمپین بین المللی حقوق بشر حمایت از حقوق مردم کرد بدین وسیله از فعالان سیاسی و مدنی و کوشندگان حقوق بشرkebud_wend

در چهارپاره از سرزمین های کردنشین و کشورهایی که مردم کرد در آن ساکنند و هم چنین از همه مدافعان حق و عدالت و آزادی و دموکراسی در هرگوشه ای از جهان دعوت می گردد به کمپین بین المللی حقوق بشر که برای حمایت و  دفاع از حقوق مردم کرد در شرف تشکیل است بپیوندند. هم چنین از حقوقدانان و کارشناسان درخواست می شود تا با ارائه نظریات کارشناسانه خود مجمع موقتی که به زودی برای تهیه وتنظیم منشور کمپین تشکیل خواهد شد را یاری نمایند. بدیهی  است منشور موردنظر باید در برگیرنده اهداف راهبردها، برنامه ها، راه کارها و فعالیت های اصلی کمپین بین المللی حقوق بشر حمایت از مردم کرد باشد.

محمدصدیق کبودوند

ئیمەیل: kurdautonomy@gmail.com

زندان اوین، 26 دسامبر 2011

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی