"an independent online kurdish website

دوازه‌هم اردیبشهت سالروز شهادت دانشجوی انقلابی و مبارز، میهن دوست  کردستانی،  شهید اسماعیل شریف زاده ، دانشجوی متعهد و مبارز جاودانه کردستان است،smail_sherifzade_0-farsi

اسماعیل شریف زاده ، از رهبران جنبش انقلابی کردستان در سالهای 1346 و 1347 بود، کسی  جزیزه آرام محمد رضا پهلوی را به لرزه انداخت، صندلی و کلاس درس را ترک نمود، و با به راه انداختن مبارزه ای مسلحانه علیه ظلم و ستم شاهنشاهی و با هدف تحقق حقوق ملی ملتش برگ های پر افتخاری را به تاریخ ملت کرد و جنبش دانشجویی کردستان افزود. اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان به عنوان جریانی که خود را ادامه دهنده اندیشه ها و مکتب اسماعیل شریف زاده ها می داند . این روز را به عنوان روز دانشجوی کرد در کردستان ایران نامگذاری نموده است.
زنده باد یاد اسماعیل شریف زاده و همرزمانش
درود شهیدان دانشجویی و به ویژه شهیدان دانشجویی کردستان
اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران

smail_sherifzade_1-farsi

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی