"an independent online kurdish website

ما تعدادی از موسسین ”اتحاد زنان ایران برای دموکراسی ”نظر به اهمیت حفظ استقلال جنبش زنان و اصول دموکراسی و  اخلاق مدنی  با تدوین بیانیه زیر انصراف  خود را از ادامه فعالیت در ”اتحاد زنان ایران برای دموکراسی” اعلام میداریم. ithad_znan_iran-bray-demokrasi-azad-20120330

دلایل اتخاذ این تصمیم را به قرار زیر به اطلاع عموم می‌رسانیم:

 تلاش  تعدادی از موسسین برای خارج کردن این اتحاد از مسیر واقعی خود و پیوستن بە یک جریان خاص سیاسی، آغاز چالشی بود که  موجب تنش و بی‌اعتمادی در این جمع شد.

نیت ما از تشکیل این اتحاد، ساختن نهادی بود کە بتواند با حفظ استقلال نسبت بە سازمانها و گرایشهای سیاسی، در توانمند کردن زنان در این عرصە یاری رساند. این یاری زمانی ممکن و میسر میشود کە اتحاد بی طرفی خودرا نسبت بە افکار و عقاید سیاسی حفظ کند و زنان را از همەی نحلەها و گرایشات در خود جای دهد. ما بر این اعتقاد بودە و هستیم کە سمتگیری بە سوی یک جریان سیاسی خاص نە تنها هدف اصلی حضور دمکراتیک زنان در عرصە سیاست را بە زیر پرسش میبرد بلکە زنان و نهادهای مستقل آنان را بە ابزار پیشبرد سیاستی خاص مبدل میسازد.

ما باور داریم کە پنجاه درصد عرصەی سیاسی حق زنان و سهم زنان است و زنان باید بە لحاظ سیاسی فرصت داشتە باشند کە توانمندیهای خود را نشان دهند. این توانمندی جز با حفظ استقلال زنان میسر نخواهد بود.

متاسفانه از بدو تاسیس ”ازاد” این دو نگرش در برابر هم قرار گرفتند و تلاشهای بی پایان ما برای بازگرداندن اتحاد به مسیر واقعی خود موجب تنش بیشتر در گروه شد تا جایی که امکان ادامه همکاری غیر ممکن گردید.

پایبند نبودن به مرامنامه و میثاقهای اتحاد،  نادیده گرفتن ارزشهای اخلاقی و اوج گیری تنشها ما را وادار کرد که راه خود را از اعضای دیگر اتحاد جدا کرده و بدینوسیله استفعای جمعی خود را اعلام میداریم.

اسامی امضا کنندگان به ترتیب الفبا:

عصمت بهرامی، سحر دیناروند، مهین شکرالله پور، رویا طلوعی، شکوفه قبادی

….

لینک  «اعلام موجودیت تشکل مستقل سیاسی زنان ایران»

{jcomments off}


نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی