"an independent online kurdish website

با نزدیک شدن به دوم بهمن(2ریبه ندان) سالروز بنیانگذاری جمهوری کردستان،فشار و سرکوب نیروهای امنیتی بر هموطنان کرد درمناطق کردنشین افزایش یافته استsnah

امشب بویژه در سننج شاهد برخورد مزدوران رژیم با میوه فروشان دوره گرد که برای گرم کردن خود آتش مختصری برپا کرده بودند  شدیم.و نیز به همه انها نسبت به دوم بهمن هشدار داده شد.

پایگاه خبر رسانی مردمی سنه دژ

یکم بهمن1390{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی