"an independent online kurdish website

اینها دیگر شورش را در آورده اند. سر کوب قرون وسطائی زنان برایشان کافی نیست، از خرج سرمایه مملکت برای تبلیغ اسلام شیعه کم می آورند و به همین دلیل به ویرانی کشاندن اقتصاد کشور را کافی نمی دانند، اگر مردم با دزدی و قاچاق و خود فروشی شکم را سیر می کنند باکی نیست، اسلام شیعه زنده است،dr_golmerad_2011

تحریک کشورهای غربی برای به خاک و خون نشاندن ملتهای ایران فقط یک بازی است! و در کنار همه این احمق بازیهای خطرناک و خراب کاریها، 32 سال است هجویاتی در همه رسانه ها تحویل مردمان جامعه ایران می دهند که خودشان خوب می دانند، واقعا چندش آور هستند. دیگر تحمل به سر آمده و مردمان آرامش طلب و متین که دلشان برای آینده مملکت و فرزندان این آب و خاک می طپد، عصیان زده شده اند و جان بر لب دارند. گردانندگان قرون وسطائی رژیم به پیروی ازآن جانی قرن همه قلمهارا می شکنند ومردمان دلسوز ومقاوم را یا می کشند و یا فراری می دهند. نیروی جوان و بالنده و متفکر در کشور نمانده اند و همه به نحوی در می روند و یا در زندانها بسر می برند. واقعا زندگی در ایران طاقت فرسا شده است. هرکسی اگر یک بارهم ازاین مملکت دیدن نموده، ازخرابی فرهنگ ونابودی چندنسل حرف می زند و زندگی دایم را غیر قابل تحمل می بیند. اگر چه مسافرت به ایران این محسنات خبر رسانی را دارد که انسان از آگاهی دست اول بر خوردار است، اما در اینجا روی سخن من بیشتر با آن هم میهنان عزیزی است که قلبا مخالف این رژیم قرون وسطائی اند، اما فقط برای تفنن! سری هم به مملکت می زنند. همین عزیزان همه گونه خواری و کنایه مأموران جهل را بجان می خرند و گاهی به التماس و درماندگی هم کشیده می شوند، فقط بخاطر چند روزی پز دادن و یا درکنارش دیداری ازخانواده کردن و آنهم باترس و لرز به امید خارج شدن! یکی ازدوستان اعتراف می کرد با وصف اینکه هیچ کار سیاسی نکرده و نمی کند، اما هنگام رفتن به ایران دلهره دارد و تا نشستن هواپیما و رد شدن از کنترل و دیدار خانواده نگران است.  او همین نگرانی را هنگام خروج دارد، نکند در فرودگاه مشکلی پیش آید و و و. او می گفت با وصف مهمانیهای فراوان چند کیلو هم لاغر شدن ترس را همراه دارد.

هر انسانی ازخود می پرسد که چرا برخی ازمردمان جهان، نوعی احمقی و عوام فریبی را می پذیرند! مثلا پس ازمرگ پاپ جان پاول دوم، چندین شایعه رواج یافت که اومعجزه نموده و سرطانی را شفا بخشیده و یا کوررا بینا کرده و از این هجویات. ولی چون اکثریت مردمان مسیحی بویژه در اروپا، بهرچیزی بامنطق و از روی عقل و شعور و فکر کردن، باور می کنند، لذا کسی به این تره ها وقعی ننهاد و زود به دست فراموشی سپرده شد و آن چند نفری شایعه گر و کلیسای حامی آنها نیز وقتی دیدند بازار عوامفریبی دراروپا کساد است و اینها نمی توانند با قداست دادن به پاپ که بسیاری اورا بعد از سخنرانی های دانسیک لهستان و آمریکای لاتین (گویا برزیل) از مأموران غیر رسمی سازمان سیاه می پنداشتند، نگرفت، سکوت کردند و خجالت می کشیدند در جای دیگر این نوع هجویات را تکرار و تبلیغ کنند. در هرصورت دیکتاتوران و عوام فریبان در سر زمین خود ما، این را خوب می دانند که پذیرندگان این عوام فریبی بیش از اروپا و بی حد وجود دارند و بازار آن نیز آماده است و فرصت طلبان هم در این موارد سکوت می کنند. بنابراین زمینه را آماده می بینند و با جرأت دررسانه ها به این سادگی مانند این ویدئوهای همراه که به آدرس زیرین قابل مشاهده هستند، اظهار نظر می کنند. در حقیقت هرکسی این فیلم هارا ببیند و باز از این عوام فریبان حمایت کند، باید واقعا خیلی ساده لوح ویا زبانم لال خیلی احمق باشد. چرا این را باصراحت می گویم؟ زیرا چندی پیش یکی ازعزیزان هم شهری مطلبی طنز آمیز دررابطه با شرکت در انتخابات برای من فرستاده بود که با خواندن آن گوشه هائی ازحقیقت را درآن دیدم که برغم فراوانم افزوده شد و هیچ کاری از دستم در آن لحظه ساخته نبود جز افسوس خوردن.  در واقع با خواندن چنین طنز تلخ و در عین حال بسیار ناراحت کننده که پیرتر شدم، اما خشمگین تر نسبت به دیکتاتوران و عوامفریبان. من عین جملات تلخ و طنز آمیزیکه این همشهری گران قدر و عزیزم فرستاده اند، برای آگاهی دگر مبارزان و خوانندگان در اینجا می آورم: “با وجود نبود گاز در زمستان و برق و آب در تابستان و بنزین درتمام فصول وکمی حقوق و دست مزد و زیرخط فقر بودن و رسیدن تورم به اعداد نجومی، باز هم در انتخابات شرکت میکنیم تا به دنیا نشان دهیم خریت حد و مرز ندارد …”. البته این جمله احساساتی و بدون فکر کردن و یا شاید طنز باشد، نمی دانم، مال آن هم شهری بنده بوده است یا نه! اگر بوده و بصورت طنز نوشته اند، پایدار باد قلمش وگر نه! به نظر من این نکته درباره همه مردمان سر زمین ما صدق نمی کند، بلکه فقط ساده پذیران هستند که نمی خواهند زحمت فکر کردن بخود بدهند و یا نان به نرخ روزه خورهای ظاهرساز و نا آگاهان پاک دل که از نیرنگ این عوام فریبان کم اطلاع هستند و صداقت در رفتارشان دیده می شود و هنوز به این رژیم اعتماد دارند، حالا حساب پاسداران وبسیجی ها و”مأموران معذور”و غیره راجدا می کنیم از بقیه مردم. من واقعا نگران جدی آینده مملکت ام. لذا ازهمه هم میهنان عزیز، آنهائی که به سر نوشت ملتهای سر زمین ایران علاقه دارند، تقاضا دارم حد اقل این ویدئوها را نگاه کنند و ببینند سطح آگاهی توده های پاک دل درچه حدودی نگهداشته شده اند. همین هاست که آخوندها با جرأت و بی شرمی تمام چنین هجویاتی در تلویزیون عمومی ایران را پخش می کنند، مبنی بر اینکه یزید ابن معاویه از زهر عقرب تولید شده! توضیحاتی در رابطه با مسایل جنسی و غیره و یا آخوندی که علنا به خط زیرفقر اعتراف می کند و با ادعاها و دروغهای احمدی نژاد هیچ موافق نیست!بدون تردید اگر توده های پاکدل و زحمت کش این واقعیت ها را ببینند و بیشتر مطالعه کنند، این حضرات دیگر شانسی برای ماندن نخواهند داشت. در صورت امکان ویدئوهای شماره  1 و 2 و 3 را ملاحظه کنید و ببینید این حضرات در کنار هجویات یزید تخم زهر عقرب است و یا چگونه باید با مسایل جنسی بر خورد کرد و یا چگونه به فاجعه فقر اعتراف می شود وآب هم ازآب تکان نمی خورد. شما عزیزان می توانید بطور وسیع این ویدئو ها را برای والدین، دوستانتان در داخل مملکت ارسال کنید. در هر صورت، پذیرش این نوع بحثهای علمی!!! و اعتراف به فاجعه اقتصادی و نا برابری ها از همه نظر در مملکت، نشانه سطح آگاهی توده های رنج و زحمت است و این خود نفرت را نسبت به دیکتاتوری چندین برابر می کند. زیرا یکی از ابزارهای بر سر قدرت ماندن همه دیکتاتوران همین نا آگاهی توده ها است. امروزه رواج دادن اعتقادات به جن و پری بر آن نیز افزوده شده است.

Mk2Si-h3vuk

i9w0EQ9RYg0

Qyx7s-4UPZo

علاوه بر اینها، شما اگر بعضی از این ویدئوهای مصاحبه های پخش نشده را نگاه کنید پی به عمق فاجعه خواهید برد وخواهید فهمید این آخوندها مخاطب خودرا یافته اند و به خوبی می دانند برای چه کسانی صحبت می کنند و اطمینان دارند حرف های شان در میان این مصاحبه شوندگان با قدرت خریدار دارد! همین ها هستند که خود با دقت نگاه می کنند و اجازه پخش آنها داده نمی شود و مردم نا آگاه تر از خود و خودیها می مانند. تقاضا دارم ویدئوهای 4 و 5 و 6 و 7 و 8 را مشاهده کنید. هرکدام چند دقیقه بیش نیستند، آنگاه به درستی برایتان روشن خواهد شد، سطح آگاهی شنوندگان برنامه های این آقایان در چه حدی است و چه کسانی پای منبر نشین هستند؟ روشنفکران می خواهند این فاجعه کم تر شود، بهمین دلیل وجودشان برای رژیم خطرناک است. یعنی آنها هر دردی دارند از دانشگاه است و اقتصاد مال خر است!!

  1. vp3DmZecanc
  2. e_dCuTLQzqk
  3. ktNEBYHilws
  4. nn98pU6yTfE
  5. cAzSs8bDYZE

اکنون بیش از 32 سال است که این عوام فریبان در رأس مملکت قرار گرفته اند و از همان اوایل قولهای زیادی به مردم دادند، نه اینکه هیچ کدام از این قول و وعده ها عملی نشد هیچی، احتناف و سرکوب را چندین برابر کردند که روی رژیم گذشته سفید شده. از همان اوایل رهبر انقلاب، آیت الله خمینی گفتند که: “ما آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم. لا اقل باید کمی تحمل داشت، آنها حرف می زنند و ما عمل می کنیم”. یک ویدئوی از طرف سلطنت طلبان به آدرس من آمده است که یک نوع توهین به حیوانات یا انسانها باحرفهای آیت الله خمینی شده است. البته بنده به هیچ مقامی، چه انسانی و چه حیوانی توهین روا نمی دارم و بهمین دلیل کوشیدم ویدئو با فیلم و عکس مستندی بیابم که توهین آمیز برای هیچ طرفی نباشد. در اینجا من دو فیلم کوتاه ویدئوئی و مستند، یکی در مورد کردستان و دیگری در مورد همین آب و برق را مجانی می کنیم در اینجا می آورم که اگر چندین بار هم همه ویدئوها را دیده باشید، دیدن مجددا ضروریست و لایق فکر کردن

  1. hrAYTGdQY88

در مورد کردستان و حرفهای خمینی

  1. qZvxL3Gtt_0

در مورد آب و برق را مجانی می کنیم

آرزو دارم مردمان ملتهای ایران بخود آیند و در انتخابات آینده شرکت نکنند. بهترین این است که روز انتخابات همه در خانها بمانند و بیرون نروند. به امید پیروزی و آزادی ملتهای ایران

هایدلبرگ، آلمان فدرال، 24. 1. 2012

   دکتر گلمراد مرادی

g-moradi@t-online.de

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی