"an independent online kurdish website

جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمانی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است و تغییرات سیاسی در ساختار سیاسی و ادرای این کشور در آینده ای نچندان دور قابل پیش بینی است .behmen-ghalandari_0

سقوط تدریجی نظام تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و سرانجام قطع پل ارتباطی ایران با حزب االله لبنان در ارتباط با سرنگونی بشار اسد از مسیر سوریه ,عدم توانایی ارسال ادوات و تجهیزات نظامی به این گروه حافظ منافغ ایران در چند قدمی اسرائیل, این کشور را با چالشهای جدی در راستای پیشبرد برنامه هایش, برای نابودی اسرائیل مواجه کرده است.

پافشاری ایران برای دستیابی به فن آوری اتمی یا بهتر است بگوئیم بمب اتم , ادامه ی غنی سازی اورانیوم و ساخت سانتفوژهای متعدد در مراکز چندگانه اتمی ,ایلات متحده آمریکا را بطور بی سابقه ای نگران کرده است . نگرانی های که همراه با تحریمی های سنگین برعلیه این کشور خودنمایی می کند .تحریمها که در مدت یک سال اخیر ضربه بزرگی برپیکر اقفصاد متکی بر نفت ایران وارد کرده است

تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز و ارسال دهها هزار نیروهای آماده و آموزش دیده سپاه قدس برای پشتیبانی از نظام حاکم بر سوریه , حمایت علنی ایران از حکومت سوریه و تلاش برای نابودی صدای ملیونی مردمی در این کشور نشان از شکست برنامه های ایران در سطح منطقه است .

حمله به تاسیسات اتمی ایران و پاسخ ایران باین حمله آغاز تدریجی سرنگونی رژیم ایران از جانب قدرتهای بزرگ جهان خواهد بود که تحمل ایرانی مقتدر اتمی را بهیچ وجه ندارند .

بحث انتقال قدرت و تغییرات در ساختار جدید جغرافیایی ایران و تقسیم قدرت از مرکز بتمام مناطق مختلف ایران یکی از حساس ترین چالشهای پیشروی نیروهای مترقی و دموکرات خواه در ایران بعد از جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

اتحاد و انسجام محکم نیروهای کورد در شرایط موجود برغم عقاید و افکار مختلف سیاسی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .برغم انشعابات و پراکندگی در صفوف این احزاب و سازمانها در چند سال اخیر زمینه برای نزدیکی استراتژیکی در میان تک تک این احزاب نمایانگر است .

اطلاعیه ها و مواضع مشترک در قبال مسائل حساس منطقه , ایران و کوردستان در میان سازمانهای کوردستانی رنگ واقعی بخود داده است و نوید آینده ای درخشان در روابط دوستانه این مدافعان ملت تحت ستم کورد دارد .

توافقنامه مشترک دو حزب عمده ی کردستان ایران در بلندترین سطح رهبری  قشر سیاسی و روشنفکری را بدین نتیجه رسانده است که احزاب کورد شرایط حساس منطقه را کاملا درک کرده اند و در صورت تغییرات قابل پیش بینی درایران و کوردستان تجربه گذشته ی سهمگین را مبدل بدوستی و احترام متقابل بر عقاید همدیگر خواهند کرد .

توافقنامه ی مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران که توسط دبیرکل کومله آقای مهتدی و دبیرکل حزب دموکرات آقای هجری با حضور اعضای رهبری طرفین امضاء گردید فرصتی گرانبها در اختیار تمام خانواده بزرگ سیاسی کرد متشکل از احزاب و سازمانها سیاسی قرار داد که دوران اختلافات , خود بزرگ بینی و انکار همدیگر در عرصه ی سیاسی بسر امده است و تنها اتحاد و همبستگی و تلاش برای تشکیل

جبهه واحد برای احقاق حقوق ملت ما در ارجحیت قرار دارد

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی