"an independent online kurdish website

دانش آموزان نوجوان عرب احوازی مدرسه راهنمائي فریدنیا توسط معلم بسیجی شان مورد تنبیه جسمی قرار گرفتند.ledan_iran-mederese

اين مدرسه جزء ناحية ٤ إدارة آموزش و پرورش أحواز مي باشد. علی صالحي پور معلم بسیجی مدرسه فریدنیا ، نوجوانان عرب احوازی را دربرابر همکلاسی های آنها مورد ضرب قرار داد. دانش آموزانی که در اين فيلم مورد تنبیه جسمی قرار گرفته اند محمد غرباوی، علیرضا غرباوی ومسعود عفراوی كه همگي عرب مي باشند.

در فیلمی که توسط یکی از همکلاسی های تنبیه شدگان گرفته شده وبرروی یوتیوب قرارداده شده بود، معلم کلاس چند دانش آموز عرب را یکی پس از دیگری با چوبدستی مورد ضرب قرار می دهد.

قابل ذکر است که دانش آموزان عرب در مدارس از انواع تحقیرها واهانت ها درکنار تنبیه های جسمی وتبعیض ها رنج می برند. معلمان غیرعرب مدارس مناطق عرب به بهانه های مختلف دانش آموزان عرب را مورد تحقیر قرار می دهند. معمولا عدم توانایی دانش آموزان عرب در تکلم به زبان فارسی، داشتن لهجه عربی هنگام تکلم به فارسی وپایین بودن سطح آموزشی دانش آموزان اسبابی هستند که بواسطه آنها معلمان غیرعرب ودانش آموزان غیرعرب ، اين دانش آموزان را مورد مسخره وتحقیر قرار می دهند.

با گسترش گرایش های سیاسی میان دانش آموزان عرب در سالهای اخیر، بخش بسیج مدارس جهت مقابله با این امر به شدت فعال شده است. واحد بسیج واعضای آن به شکل مستمر دانش آموزان عرب را مورد اهانت قرار می دهند وآنها را به اتهام های مختلف مواجه می سازند. حساسیت های به وجود آمده بارها سبب شده است دانش آموزان عرب با معلمان واعضای بسیج مدارس درگیر شده ودرنتیجه آن دهها دانش آموز عرب معلق از تحصیل شده ویا ازمدارس خود اخراج شده اند.

فیلم آتی تنبیه جسمی دانش آموزان عرب احوازی را به تصویر می کشد.

فیلم

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی