"an independent online kurdish website

فارسی

تنش های بین سوریه و ترکیه از روز چهارشنبه، سوم اکتبر به اوج خود رسیده است. کشته شدن 5 شهروند ترکیه ای توسط نیروهای رژیم سوریه، بهترین بهانه بود تا ارتش ترکیه از خود واکنش نشان داده و نمایش قدرتی برای  زهر چشم گرفتن هرچه بیشتراز  ارتش زخمی وخسته بشار اسد از خود نشان دهد و دوباره خود را به عنوان قهرمان و پشتیبان جهان عرب  معرفی نماید.keyhan_yosefi_0
Continue reading

موضوع توافقنامه اخیر بین دو حزب از احزاب مبارز ملت کورد ، ” کومله و دموکرات ” بازتاب رسانه ایی گسترده ایی در داخل و خارج از کوردستان داشته و هرشخص ، گروه و جریانی برداشت و تعبیر خاص خود را از آن داشته اند .tazmin_yek

Continue reading

بدون شک در عصر نوین یکی از عمده ترین مسا ئلی که شهروندان و ملل مختلف ایرانی با آن خواسته یا نا خواسته روبه رو شده اند مسله ء حقوق بشر و میزان و بر حق بودن یا نا بر
حق بودن این خواسته ها بوده وهست,hiwa_penahi

Continue reading

حزب دمکرات بالغ بر 6 دهه‌ است که‌ در میدان مبارزات کوردستان حضور پررنگ دارد تاریخ مبارزات این حزب در واقع خط اتصالی است کە مبارزە سه‌ نسل پیشین ‌کوردستان ایران را بە مبارزات نسل کنونی متصل میکند این حزب در چند روز گذشته‌ پانزده‌همین کنگره‌ خود را برگزار کرد.ali_esmailzade

Continue reading

شاید جای بسی تأسف باشد که مسائلی ساده و قابل درک شهودی چنان در قالب لفاظی های زبانی مورد ژاژخایی بی مورد قرار می گیرند که نتیجه ای جز گزاره هایی حاوی ابهام، پارادکس، مغالطه و قال و قیل های بی اساس در بر نداشته است.amin_sarxabi

Continue reading

مرتب درفه یسبوک شعارها وجملات قصاری، نظیر این هارا که دروغ نگوئیم، تهمت نزنیم، مؤدب، صادق و انتقادپذیر باشیم، دیگران را آزار ندهیم، وجدان داشته باشیم، ازکسی بت مقدس نسازیم، انتقامجو نباشیم، نظافت رارعایت کرده واحساساتی برخورد نکنیم وغیره، می خوانیم، ولی آیا در عمل هم همین طور هستیم؟!dr_golmerad_thumb
Continue reading

به‌ دنبال سلسله‌ حملات عده‌ای که‌ مدعی‌اند با امضای توافقنامه‌ بين دو حزب کردستانی “وطن” آنها به‌ يکباره‌ به‌ مخاطره‌ افتاده‌ است (!)، در چند روز اخير در تعدادی از سايتهای اينترنتی طوماری نيز از عده‌ای که‌‌ “فعالان مدنی کرد داخل کشور” ناميده‌ شدند‌،naser_iranpur

Continue reading

از فردای پیروزی انقلاب خلق های ایران حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو مطالبات سیاسی کردهای ایران را در چارچوب شعار استراتژیک این حزب “دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان” به رهبران تازه به قدرت رسیده ایران ارائه داد.rahmet_azizi_01

Continue reading

در قسمتهای قبلی، توافق فی ما بین حدکا و کومله‌ را از دیدگاهای  هر سه‌ محور فلسفه‌ء اخلاق  نورماتیو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و به‌ این نتیجه‌ رسیدیم که‌ این توافق کاملا” موجه‌ و واجب بوده‌ است.ali_monnezemi12
Continue reading

• بیش از ۶۰ حزب کمونیست و کارگری تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و سخنان غیرمسئولانه سران حکومت ایران در جهت ایجاد تشنج را محکوم کرده و بر راه حل های صلح آمیز و دموکراتیک برای حل بحران های منطقه ای تاکید کرده اند …comonism_djayeti

Continue reading

این روزها برخی ازاحزاب سیاسی که نمایندگی حقوق مردم را، می خواهند جدی تر بگیرند و در راه اتحاد و همبستگی برای گرفتن این حقوق گام بر دارند، سوژه ای شده که راست گرایان و برتری طلبان به میدان آیند و بی جهت سینه چاک کنند.dr_golmerad_2011

Continue reading

مکاتبه و نامه نگاری های اقای هادی صوفی زاده واقای بابک امير خسروی را خواندم . ايرادهای در ادبيات دو طرف ديدم که اين نوع کفتار در شآن اين دو بزرگواران نييست . sadiq_kelhur
Continue reading

بابک امیرخسروی: دوست محترم! خطاست اگرشماحزب دموکرات زمان قاسملو را با حزب دموکرات هجری درحال حاضرمقایسه بکنید. شما ازنام اوسوء استفاده می کنید ولی من هچنان به روح ایرانی بودن او وفادارم. من دوست وهمرزم آن زمان حزب بودم واینک باسیاست تجزیه طلبانۀ امروزی حزب مخالفم و درسال های پایانی عمرخود، مبارزه خواهم کرد. hadi_babek

Continue reading

در دو بخش قبلی، توافق فی ما بین حدکا و کومله‌ را از دیدگاه فلسفه‌های فضیلت مداری و نتیجه‌گرایی مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این بخش، موضوع را از منظر فلسفه‌ی تعهدگرایی کانتی مورد واکاوی قرار میدهیم. ali_monnezemi12_thumb
Continue reading

 دمکراسی و فدراليسم

از پژوهشگران خارجی

برای آنانی که‌ ليل و نهار در تلاش جعل و تحريف و مصادره‌ی به‌ مطلوب اين معانی، مفاهيم و مضامين هستند

ترجمه‌ی‌ مطالب از ناصر ايرانپورnaser_iranpur

Continue reading

ناهید عزیزی و  دو فرزندانش  بنام های  اردشیر عزیزی و بیژان عزیزی  پناهجویان سیاسی کُرد ایرانی در آستانه دیپورت به ایران قرار گرفته اند در مورخه 18_09_12 20 ساعت 11 در شهر اسکلستونا سوئد آن خانواده   پناهجوی  سیاسی توسط پلیس شهر اسکلسوتنا  دست گیر شدند و به ادارە مهاجرت «فلین» منتقل داداه می شوند.help

Continue reading

بعداز انتشار توافقنامە فی مابین حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملە کوردستان ایران، بسیاری از جریان ها و شخصیتهای سیاسی داخل و خارج ایران این اقدام رهبران دو حزب مطرح کردستان را اقدامی برای تجزیە ایران نامیدند و شروع بە پخش بیانیە و جمع آوری امضا کردند بە این امید کە تمامیت ارضی ایران در آیندە حفظ شود.jamal_najari1
Continue reading

در قسمت قبلی بحثی پیرامون توافقنامه‌ء فی مابین حدکا وحزب کومله‌ء کردستان ایران از دیدگاه‌ فلسفه‌ء فضیلت مداری  تحت نام “ توافق همچونیک فضیلت” ارائه‌ شد. در این بخش به‌ بررسی این موضوع از منظر نتیجه‌گرایی خواهیمپرداخت. لازم به‌ ذکر است که‌ برای هر بخشی تیتر آن را متناسب با بحث آن انتخابمیکنم.

نتیجه‌گرایان به‌ جای بررسی چگونگی انجام کار، نتیجه‌ءحاصله‌ از انجام کار را مبنای سنجش درستی و یا نادرستی آن کار قرار میدهند. به‌نظر آنان کاری خوب است که‌ بیشترین سود و یا اینکه‌ کمترین زیان را به‌ همراهداشته‌ باشد. این فلسفه‌، از طرف کانتیانیستها از دو جهت مورد انتقاد قرار میگیرد:1. انجام دادن کاری که‌ بهترین نتیجه‌ را به‌ همراه داشته‌ باشد، یک امر اجباریاست. 2. انجام تمامی کارهایی که‌ بهترین نتیجه‌ را به‌ همراه داشته‌ باشد، قابلقبول است. طبق نظر کانتیانیستها، ما در وضعیتی نیستیم که‌ حکم کنیم چه‌ کاری نتیجه‌اشبهتر خواهد بود تا آن را معیار قرار داده‌ و با تکیه‌ بر آن تصمیم گیری کنیم که‌چه‌ کاری وجدانا” درست و یا نادرست است. نتیجه‌گرایان از طرف خودشان این ادعا رارد میکنند و بر این باورند که‌ نتیجه‌گرایی به‌ عنوان یک تئوری اخلاقی، راهبرفعالیتها به‌ طرف هدفی مشخص نیست. به‌ همین خاطر کانتیانیستها میپرسند که‌ اگر یکتئوری اخلاقی جهت، فرمول و چگونگی انجام کاری را مشخص نکند، به‌ چه‌ دردی میخورد؟

منتقدین فلسفه‌ء نتیجه‌گرایی بر این باورند که‌ طبقتئوریهای اخلاقی، کاری درست است که‌ وجدا” اجازه‌ء انجام آن وجود دارد و یا اینکه‌اخلاقا” انجام دادنش اجباری است. به‌ همین دلیل، کاری که‌ تنها و تنها طبق نتیجه‌ءخوب درباره‌اش قضاوت شود، زیر سؤال قرار میگیرد. چونکه‌ در چنین صورتی کار خوببستگی به‌ این دارد که‌ طبق کدامین پرنسیپهای اخلاقی انجام شده‌ است. یعنی اینکه‌نتیجه‌گرایان سود و یا زیان حاصل از کار را معیار اخلاقی بودن آن کار قرار میدهندو برایشان بدست آوردن نتیجه‌ء مثبت  یکغایت است در حالی که‌ غیر نتیجه‌گرایان چنین فکر نمیکنند.

نتیجه‌گرایان عملگرا و اصولگرا 

در این اواخر فیلسوفان مدرن نتیجه‌گرایان را به‌ دو دسته‌ءعملگرا و اصولگرا (قاعده‌گرا) تقسیم کرده‌اند.

نتیجه‌گرایان اصولگرا بر این باورند که‌یک کار  زمانی که‌ از یک اصل و یا قاعده‌ پیروی میکند،اخلاقی است. در اینجا منظور این است که‌ نتیجه‌ را معیار قرار نمیدهند بلکه‌قوانین و قواعد انجام کار است که‌ مد نظر قرار میگیرد. برای انجام هر کاری باید ازاصول مشخصی پیروی کرد. چنین قوانینی میتوانند قوانین اصلی باشند و یا قوانینجانبی. به‌ نظر اصولگرایان، برای انجام هر کاری پیروی کردن از اصول یک وظیفه‌ است.در حالی که‌ نتیجه‌گرایان عملگرا چنین نظری ندارند و تنها به‌ این فکر میکنند که‌کاری بهترین نتیجه را به‌ دنبال داشته‌ باشد، درست است.

نتیجه‌گرایان اصولگرا به‌ خاطر باوری به‌ اصل استثنا ازبقیه‌ قابل تفکیک هستند. چنین اصلی در ایدئولوژی رژیم آخوندی نیز وجود دارد و به‌تقیه‌ مشهور است. مثلا” کانتیانیستها دروغگویی را در هر زمانی و تحت هر شرایطی غیراخلاقی میدانند و آن را رد میکنند. در صورتی که‌ نتیجه‌گرایان اصولگرا برعکس،  زمانی که‌ یک کاری نتیجه‌ء خوبی نداشته‌ باشد،نباید انجام داد. یعنی اینکه‌ اگر راستگویی نتیجه‌ء خوبی نداشته‌ باشد، میتواندروغ گفت.

عملگرایان نیز همیشه‌ مخالف این نیستند که‌ از اصولپیروی شود. آنان بر این باورند که‌ همیشه‌ قوانین و اصول پایه‌ وجود دارند که‌همیشه‌ نتایجشان معلوم است و باید از چنین قواعدی که‌ به‌ عنوان اصل پذیرفته‌ شده‌اند،پیروی کرد.

بررسی توافقنامه‌ء فی‌ مابین حدکا و حزب کومله‌ کردستان ایران طبق فلسفه‌ءنتیجه‌گرایی

اگر چه‌ نتایج حاصله‌ از این توافق تا به‌ امروز کاملا”روشن و طبق هر دو محور فلسفه‌ء نتیجه‌گرایی اخلاقی بودن توافق ما بین حدکا و حزبکومله‌ کردستان ایران را نشان میدهد، اما با شناختی که‌ از این احزاب دارم، میدانمکه‌ هیچ یک از آنها از نتیجه‌گرایی در اخلاق پیروی نمیکنند. من فلسفه‌ اخلاق دراین دو حزب انقلابی را بیشتر به‌ فلسفه‌ کانت نزدیک میدانم و در قسمت آتی به‌ آنبیشتر خواهم پرداخت.

در طی همان روزهای اول پس از انعقاد توفقنامه‌ از طرفحدکا و حزب کومله‌ کردستان ایران که‌ هنوز زمان مدیدی از آن زمان نمیگذرد، موجی ازهجومها، انتقادات، تهدیدها، تهمتها و…. علیه‌ آن دو حزب و جنبش رهایی بخش ملت کرد در شرق کردستان از طرفی و جنبشهای رهایی بخش دیگر ملتهای تحت ستم ایران از طرفدیگر توسط شوینزم عظمت طلبانه‌ و تمامیتخواه فارس از چپ افراطی گرفته‌ تا راستافراطی براه افتاد و با بر افتادن نقاب از چهره‌ء آن مدعیان مدافع دمکراسی و حقوقبشر، چهره‌ء کریه‌المنظرشان عریان گشت.ali_monnezemi12

Continue reading

پس از انتشار بيانيه‌ای که‌ به‌ قلم آقای بابک اميرخسروی و امضای تنی چند از کنشگران ايرانی انتشار يافت، شاهد واکنش تقابل‌آميز شديد و قاطعانه‌ی فعالين کردستان نسبت به‌ آن بوديم؛ چند صد نفر، يعنی چند برابر تعداد امضاکنندگان “بيانيه”ی آقای اميرخسروی، طی بيانيه‌های متقابلی موضعگيری تحريفانه‌ و خصمانه‌ی “بيانيه‌” را محکوم کردند.naser_iranpoor1

Continue reading

بیش از سه دهه است  که نظام سیاسی جمهوری اسلامی به شیوه‌ای  وحشیانه ملت کرد و آزادی خواهان ایرانی را سرکوب و فعالان سیاسی مخالف را قتل عام نموده است.sadiq_kelhur

Continue reading

درتاریخ هفده سپتامبر 2012 درست بیست سال از آن روز تاریک و غمبار می گذرد، اما به کوری چشمان تروریستها و تروریست پروران، افشاگران و مبارزان راه آزادی هر روز همانند گل نسترن می رویند وجنبش ضد دیکتاتوری را زنده نگه می دارند. dr_golmerad_2011
Continue reading

اگر در نظر بگيريم که‌ فدراليسم در سطح کشوری و سراسری معنايش تفکيک و توزيع عادلانه‌ی حقوق و وظايف بين از سويی حکومت مرکزی و از سويی ديگر حکومتهای ايالتی است و اگر مد نظر داشته‌ باشيم که‌ فدراليسم در سطح منطقه‌ای مثلاً برای کردستان به‌ معنی تحقق حق تعيين سرنوشت داخلی خودnaser_iranpoor1

Continue reading

  موضوع اینکه، قریب به یک ماه است که قراردادی فی ما بین دو حزب اصلی‌ و با سابقه ی کوردستان ایران ( حزب دموکرات کردستان ایران ، کومله کوردستان ایران) به امضا رسیده است، جوهر اصلی‌ قرار داد مذکور همانا: ardelan_behruzi

Continue reading

پس از گذشت سالها دوری از هم، انشعابات، پشت سر هم خواندنها، تفرقە و حتی جنگ داخلی، سر انجام دو جریان از عمدەترین جریانهای سیاسی کردستان ایران، حزب کوملە کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران              در تاریخ ٢١ – ٨ – ٢٠١٢ میلادی پیمان نامە همکاری بین خویش امضاء کردند.ali_qenberi1

Continue reading

هم میهنان عزیز و ارجمند، علاقمندان به سرنوشت خویش و به سرنوشت ملتهای سر زمین کثیر الملله ایران، ما جمعی از کردهای مقیم خارج و فعال چندی پیش (حدود چهارماه قبل) با نگرانی به آینده همه ملتهای ایران ازala_kurdistan

Continue reading

کردستان، سرزمینی کە صدها سال است بە رزم آوردگاهی میان دو جبهەی آزادیخواهی و سلطەطلبی تبدیل شدە  است، دیر زمانیست کە ندای حق طلبی، آزادیخواهی و مبارزە برای کسب حقوق خود و دیگر ملل را سردادە است.ala_k_thumb

Continue reading

سپاس به آفریدگار که، در این قرن ، اطلاع رسانی به گونه یست که همگان بتوانند از آن بهره گرفته و صدای خود را به جهان برسانند تا دیگر برنامه سازان ، تلوزیون دارن و رادیو صاحبان، نتوانند یکه تاز ، نظرات خود بوده و یا آنچه که به آنها دیکته …
شده، را به خورد مردم بدهند .hamid_xazanferi

Continue reading

1.  من ايران را ميهن مشترک همەی مردم ايران می‌دانم. مردم ايران مجموعەای از اجتماعات زبانی و فرهنگی متفاوتی می‌باشند که‌ کردستان هم يکی از آنها می‌باشد.naser_iranpur

Continue reading

از چند روز گذشتە و از زمان امضاء توافقنامە همکاری فی مابین دو حزب از احزاب شرق کردستان (حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە کردستان ایران) شونیسم ایرانی بار دیگر نوک پیکان حملە خود را متوجە کردستان کرد. laly_kurdistan24
Continue reading

در هفتەهای گذشتە تب تازەای پیکر نیروهای اپوزسیون و بە ویژە هواداران آنها را گرفتە، پردەهای ملاحظە سیاسی و ادب و حتی خرد برافتادە و چنگ و دندان نشان دادنها جدی­تر از همیشە شدە، و سر منشاء تمامی اینها توافقنامە دو حزب کردستانی (حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملە کردستان ایران) است.golalle_kamangar


Continue reading

سالهاست که سخن از تجزیه طلبان و تجزیه ایران میرود، هشداری که طی همه این ایام ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ، این امکان را بدست اورد تا هراس بپروراند و تقابلی مجازی را در توهم سازیهای بخشی از اپوزیسیون ایرانی  را تعمین نماید. sirus_melekuti1_thumb
Continue reading

در بهار سال پیش ، سرانجام بعد از بررسی های مفصل ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، برآن شد که به نمایندگی از سوی این شورا ، فردی را به عنوان گزارشگر ویژه ، برای تهیه گزارش مبسوطی از اوضاع نقض حقوق بشر در ایران ، به کشورمان اعزام نماید.celal_golshen_tenha

Continue reading

از سوی استاد گرامی، جناب آقای دکتر نوری‌علا، مورد اين پرسش قرار گرفتم که‌ آيا در مورد توافقنامه‌ی حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله‌ کردستان ايران نظری دارم. ذيلا پاسخ کوتاه‌ خويش را در اختيار ايشان و ديگر علاقمندان قرار می‌دهم.naser_iranpoor1

Continue reading

بیش از سه دهه از حاکمیت ویرانگر جمهوری اسلامی بر ایران می گذرد و از همان فردای پیروزی انقلاب و به قدرت رسیدن آخوندها، تلاش و مبارزه برای سرنگونی این حکومت قرون وسطایی آغاز شد.jihanbexsh_xoshheykel

Continue reading

در بخش مقدماتي اين يادداشت که‌ هدف پايين‌‌آوردن آقاي دکتر مهرآسا از برج عاج را دنبال مي‌کرد تا رد ادعاها و نقد باورهاي ايشان،naser_iranpur
Continue reading

 روز سه شنبه، 31 مرداد 1391 خورشیدی برابر با 21 آگوست 2012 میلادی  توافقنامه و بیانیه مشترکی میان دو حزب کردستان ایران یعنی حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومه له زحمتکشان ایران دال بر یک همکاری گسترده صورت پذیرفت .sirus_melekuti1_thumb

Continue reading

پیمان نامه بین دو حزب سیاسی کردستانی کو مه له و حزب دمکرات کردستان ایران از نظر سیاسی مهر باطل به تابود دشمنان ملت کورد و تفرقه اندازان سیاسی و دستهای که پشت پرده انشعابات احزاب کردستانی را هدایت می کرند بود .sadiq_kelhur

Continue reading

دیدگاه یک ناظر سیاسی در رابطە با توافقنامە میان دو جریان سیاسی کردستان ایران. شخص مذکور در داخل کشور و از فعالین سیاسی میباشد. در پاسخ بە سٶال ما کە نظرشان در مورد این توافقنامە چیست ؟  چنین جواب دادند:guft_go
Continue reading

تازه مفهوم برخی از واژه های سیاسی برایم روشن می شد و من به مسایل و مشکلات مملکتی و مردم علاقه نشان می دادم که روزی یک جمله ای را از یکی از دوستان نزدیکم شنیدم، مبنی براین که شاه گفته است “برجامعه 18 میلیونی ایران پادشاهی کردن زیاد افتخاری ندارد”، نقل به معنی.dr_golmerad_2011

Continue reading

حکومت هایی کە مبانی فکری و عقیدتی آنها مبتنی بر کنترل تمامی حوزەهای یک جامعە اعم از سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد است. علاوە بر عرصەی عمومی، کنترل حوزەی خصوصی افراد جامعە را نیز در دستور کار همیشگی خود دارند.bnemale_kebudwend1

Continue reading

لک لک ها به خانه باز میگردند: طی سالهای اخیر بویژه با برامد و سرکوب جنبش سبز ما نماینده این و ان رهبر نمادین جوهری از فرهیختگی و فرزانگی بیابد ، ما شاهد تب و لرزهای بسیاری از سوی مدعیان مدیریت سیاسی مبارزاتی در اپوزیسیون بودیم. sirus_melekuti1

Continue reading

بقول یکی از رهبران احزاب تندرو کردی، مرده پرستی نباید کرد. اما بنده به این رهبرمحترم خواهم گفت که خاطره مردان وزنان بزرگ تاریخ کشورمان راهم مانند، طاهره قرت العین، اولین زنی که با نقاب وحجاب بمبارزه برخاست.dr_golmerad_2011

Continue reading

انور حسین پناهی؛ زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی سنندج، کە از مورخە ١٥|٨|١٣٨٦ در بازداشت بە سر میبرد با وجود گذشت این همە مدت و ابتلای ایشان بە بیمارهای عفونی ناشی از حبس ٦ ماهە در سلولهای انفرادی بازداشتگاە اطلاعات شهر قروە، از هرگونە اجازە درمان و مرخصی استعلاجی محروم بودە است.anvar_huseynp

نامبردە کە سرپرست خانوادە و دارای دو فرزند خردسال است برای دیدار با فرزندانش بارها درخواست مرخصی نمودە است. تقاضایی کە همیشە با کارشکنی مقامات امنیتی و قضایی روبرو شدە است. اخیرا بە دلیل درخواست ها و رایزنی های معتمدین منطقە مقامات قضایی گفتەاند کە ایشان می تواند با گذاشتن وثیقە ٢٥٠ میلیون تومانی جهت انجام معالجات پزشکی و دیدار با خانوادەاش بە مرخصی چند روزە برود.

این درخواست در حالی مطرح شدە است کە مقامات فوق بەوضوح می دانند کە تهیە چنین وثیقە سنگینی برای خانوادە حسین پناهی کە انور تنها نان آور خانوادە بود و برادر دیگر ایشان اشرف حسین پناهی نیز در جریان پیگیری پروندە انور بە قتل رسید، بەهیچوجە امکانپذیر نیست. خانوادە حسین پناهی از تمامی افرادی کە در این مورد امکان یاری بە آنان را دارند طلب همیاری می نمایند.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی